UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Prefixes add to  meaning of original word to make new words.

İngilizcede ön ekler , fiillerde ve sıfatlarda kullanıldığı gibi isimlerde de kullanılabilirler ;

prefix                              Örnek                              Anlam

co-, ( birlikte )                 cooperation                   beraber

dis-, ( not )                      disease                          felaket,hastalık

dis-, ( not )                     dislike                             sevmemek

in-,  ( not )                      inaction                           hareketsizlik, tembellik

un-, ( not )                     unhappy                          mutsuz.

re-, ( tekrar)                  replay-return                   tekrar çalmak-dönmek

tele-,( uzak )                 television,telephone

trans- ( çapraz )            transplant                       Nakil

under,sub- ( aşağı, )     underwater, subway       Su altı, metro

 

Aşağıdaki Prefix örnekleri sadece isimlerle kullanılır;

auto ( self ) - autobiography, autograph

cyber ( b.sayar )- cyberwar, cyberspace

semi-(yarım) , semi-professional

non ( not )- non-smoker, nonsense

e- ( internet,elektronik )- email, e-school )

mega-( çok büyük ), megastar, megabyte

ex ( eski ), ex-husband ( eski koca )

mono ( bir ) - monopoly

self-( şahsi ), self-study, self-confidence ( kendine güven )

micro-(çok küçük ), microscope

mini ( küçük ), minicap, minibus

 

Bazı olumsuz anlam katan prefix örnekleri ;

ir- irrelevant, ilgisiz, konu dışı

im-impossible, imkansız

il-illogical , mantıksız

comments powered by Disqus