UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Sandra had hair cut yesterday

When we arrange someone to do something for us,  we use " the causatives ".  Birilerine birşeyler yaptırmak istediğimizde.

Sandra had her hair cut yesterday. Sandra dün saçını kestirdi. / ( Berbere yaptırdı.)

Somebody cut it for her.

Causative'ler de action yani eylemden etkilenen hangi zamanda ( tense ) etkileniyorsa o zamanda causative yapılır.

Marline is painting her nails.    Bu tümce normal bir continuous tümce. Şimdi bu işi başkasına  yaptırmak istediğimizde;

Marline is having her nail painted.

Mutlaka " have " fiilini ve ardından nesneyi kullanıyoruz. Tabi ki ondan sonra da fiil 3. hali ile. ( Verb 3 )

Aynı tümce ( cümle ) yi present s. ile yapalım ;

Marline paints her nails every day.   M. her gün tırnaklarını boyar. Şimdi boyatır diyelim ;

Marline has her nail painted every day.  Mutlaka have geldi ancak present olduğundan ve 3 . tekil ( he-she ) de kullanıldığından " has " oldu. Verb 3 zaten değişmez.

 

 

The roof of Jill’s house was damaged in a storm, so she arranged for a workman to repair it. Yesterday the workman came and did the job.

Jill had the roof repaired yesterday. This means : Jill didn’t repair the roof herself. / Jill  tamir ettirdi. Kendisi yapmadı

She arranged for someone else to do it for her.

Compare: Jill repaired the roof. (she did it herself). Kendisi yaptı.

 Jill had the roof repaired. (= She arranged for someone else to do it)

The word order is important. The past participle comes after the object. You can use all the tenses.  Cümle sıralaması önemlidir.

 

The Causative     yapıda make ( zorla ), let ( izin ),  ask ( sorma, isteme ) , tell ( söyleme )             

 

My mother has me buy bread every morning.. Her gün ekmek aldırır.

 

My mother made me buy bread yesterday morning. Dün bana aldırdı...

My mother got me to buy bread yesterday morning. Bana aldırdı.

A.

Somebody + have + somebody  + do + something

                      make

                      let

 

 

 Somebody + get + somebody + to do + something

                      ask                          to do

                      tell                          to do

 

make .............  force (güç veya zor kullanarak)

let      .............  permission (izin)

have/get .........  neutral (normal)

                     I will make him write the letter.

                     I will let him write the letter.

                     I will make him write the letter.

I made him write the letter.

I let  him write the letter.

I got him write the letter.

 

A. Write the name of the tenses of the following sentences. Şimdi causative yapılmış tümcelerin tenselerini yazalim ;

 

Jill has the roof repaired every year. = Present

Jill had the roof repaired yesterday.=Past

Jill is having the roof repaired at the moment.=P.continuous

Jill will have the roof repaired tomorrow.= Future/Will

Jill has had the roof repaired.= P.Perfect

Jill wants to have the roof the repaired.= want , istek

Jill should have the roof repaired. = should, tavsiye

It's your turn!

Simple Present     I have Ali paint the kitchen.

.....................          I want to have  Ali paint the kitchen.

.....................          I am having Ali paint the kitchen.

.....................          I will have Ali paint the kitchen.

.....................          I have had Ahmet paint the kitchen.

.....................          I was having Ahmet paint the kitchen.

.....................          I had Ahmet paint the kitchen.

.....................          I must have Ahmet paint the kitchen.

.....................          I had to have Ahmet paint the kitchen.

 

.....................          I get Ahmet to paint the kitchen.

.....................          I asked Ahmet to paint kitchen.

.....................          I told Ahmet to paint kitchen .

comments powered by Disqus