UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

If I hadn't eaten too much chocolate , I wouldn't have been ill.

İngilizcede , geçmişteki olayların tersine meydana gelen hayal ürünü cümleleri if_3 yani "if" li cümlelerin 3.formu ile ifade ederiz.

If I hadn't eaten ( if+had+verb 3 ), too much chocolate, I wouldn't have been ill.   Eğer çok fazla çikolata yemeseydim hasta olmazdım ( Yedim ve hasta oldum.)

Demek ki söylenen tümcenin zıddı bir durumu düşüneceğiz. 

1

If our hadn't lost , 

Bu tümcede benim takımımın kaybettiğini anlıyoruz; (eğer takımımız kaybetmeseydi. )

We would have gone to the championship in the USA.( USA'deki şampiyonaya giderdik )

Bu tümcede de gidemediklerini anlıyoruz.

2

Past perfect continous ile de kullanabiliriz ;

If she hadn't been driving too fast, she wouldn't have had an accident.

Eğer çok hızlı kullanıyor olmasaydı, kaza yapmamış olurdu / yapmazdı ( Hızlı kullandı ve kaza yaptı, yani söylenen gerçeğin zıddı bir yorum var. )

3

If doctors hadn't invented the cures for the illnesses, a lot of people would have died ./  Eğer doktorlar hastalıklara çare bulmasaydı, pekçok insan ölürdü.

Bu tedavilerden dolayı pekçok insan ölmemiş. 

4

I wish / keşke

If Only / keşke ( daha vurgulu )

If-3 formu aynı zamanda regret ( pişmanlık ) ve eleştiri ifade eden durumlarda da kullanılır;

I wish I had a house near the sea.  Keşke deniz kenarında bir evim olsa.( but I haven't ; şimdiki durumdan farklı bir konumda olmak istendiğini anlatıyor. )

I wish I had called him earlier. Keşke onu daha önce arasaydım.( I didn't call early )

If only they hadn't broken up. Keşke ayrılmasalardı.

If only he hadn't failed his test. Keşke sınavında başarısız olmasaydı.

I wish I knew more about you. Keşke seni daha fazla tanısam. ( If 2 )

I wish I had known more about you. Keşke senin hakkında daha fazla bilgim olsaydı ( demek ki yok ) ( If 3 )

Hatırlayalım if -2 günümüze yönelik bir düşünceyi, if -3 ise geçmişe yönelik bir pişmanlık yada eleştiri ifade ediyor )

comments powered by Disqus