UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Present Perfect Continuous / " I have been working "

UPPER INTERMEDIATE  LEVEL

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Present Perfect ile kullanılan Time Expressions – Zaman İfadeleri’ni hatırlayalım :

Already   /  çoktan

Çoktan yerine getirilmiş olayları ve sürpriz bir durumu ifade etmek için kullanırız.

I have already spoken to Barbara . ( Barbara ile daha yeni / çoktan konuştum. )

Have you finished doing your homework already ?

Yet   /  henüz

Other time expressions :

 

Since

‘den  beri

for

..dir, ..dır( 3 gündür, bir aydır.)

Just

Daha yeni, şimdi, henüz

Ever

Hiç, şimdiye kadar.

So far

Şimdiye kadar, bu vakte kadar

This week/month

Bu hafta, bu ay…

How long

Ne kadar süredir..

Recently

Son zamanlarda,son günlerde

lately

geçenlerde,son günlerde

Still

hala

always

Her zaman, devamlı

today

Bugün

Usage / kullanım                                                               

Have + been + ING

Has   + been + ING ( He-she-it için olduğunu hatırlatalım. )

  • Bir olay geçmişte bir vakitte başlamış ve şu ana kadar o iş devam ediyorsa “ P.P Continuous “ kullanırız .

 I have been studying for Spanish all morning.

Bütün gün İspanyolca çalışmaktayım. ( hala çalışıyorum. )

  •  Eylem bitmiş olsa da kişi üzerinde etkisi varsa da PPC kullanırız.:

I am really feeling tired because I have been working very hard lately.

Çok yorgunum çünkü son günlerde çok sıkı çalışıyorum / çalışmaktayım.

  •  Tekrarı olan eylemler için :

 He has got good Marks in English exam because he has been studying everyday.

İngilizceden iyi notlar aldı çünkü  her gün çalışıyor.

comments powered by Disqus