INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

She must be tired. / Yorgun olmalı.

Must , Can't

Modal ( yardımcı fiilller ) konusunu anlattığımız derslerde must'ın zorunluluk ve kuralları ifade ederken
 kullandığımızı belirtmiştik. Bu derste ise "kesinlik " ifade eden anlamını göreceğiz.

Must / mast / ; --- Meli, malı

Bir durumun kesinliği söz konusu olduğunda "must" ;

She has been studying for hours. She must be tired. / Saatlerdir çalışıyor. Yorgun olmalı.


This shop sells qualified fabric. It must be very good shop. / ...İyi bir mağaza olmalı.


He must be very exhausted.He has been working a lot. / Çok yorgun olmalı.Çok çalışıyor.


They must get excited because they liked the match./ Heyecanlanmış olmalılar......


He says he gave the address to me.I must keep it safe. / Adresi bana verdiğini söylüyor.
 Güvenli saklamalıyım.


We are sure you got the message. You must have it. / Sende olmalı./


They must be very pleased because they got the first degree at the chemistry olympics
Mutlu olmalılar çünkü......


must have done / yapmış olmalı

A: Where is Jane ?
B: She must have gone to the supermarket
./ ....gitmiş olmalı.

A: I rang the doorbell many times but they didn't answer.
B: They must gave left. / Ayrılmış olmalılar.

A: He didn't do his homework for this week.
B: He must have forgotten it. / Unutmuş olmalı.


Can't

Can't daha önceki derslerde "can - yetenek " ifade etmenin negatifi olarak kullanılmıştı.
 Bu derste ise mümkün olmayan durumlar için kullanıldığını göreceğiz;

I can't know the answer because I haven't studied much. / Cevabı bilemem / bilmem mümkün değil çünkü...
You can't  be joking. / Şaka yapıyor olamazsın.
You can't be tired because you didn't do anything. / Yorgun olamazsın çünkü....

 
Can't have done / ...mış olamazsın

They can't have finished the business. / İşi bitirmiş olamazlar.
He can't have got the email./ Emaili almış olamaz.

The pen you bought is not very good quality. You can't have paid much money.
Kalem kaliteli değil. Çok para ödemiş olamazsın.

comments powered by Disqus