INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Önemli Edatlar 3 / As a result of , at the beginning of

Some prepositions have the form  prep + noun + prep. We can use prepositional phrases to talk about where the things are.

Imagine we are in the factory :

The boss stands at the back ofthe machines, as you can see. / Patron , gördüğün gibi makinaların arkasında ayakta duruyor.

The workers are working in front of the new machine. İşçiler yeni makinanın önünde çalışıyorlar.

( Bu edatlar kalıp olarak kullanıldıklarından zaman ve yere göre değişmezler. Edatların ya da isimlerin anlamları tek başına düşünülmezler )

as a result of : sonuç olarak

As a result of extra work  in the factory, the workers demanded extra money. Fabrikadaki extra çalışma sonucu, işçiler extra para istediler.

at the beginning of  : başlangıçta, başında

At the beginning of the ceremony, the school head master made a speech. Seremoninin başlangıcında, okul müdürü bir konuşma yaptı.

At the bottom of : alt kısmında

At the bottom of the ship , we have seen a huge hole.Geminin alt kısmında büyük bir delik gördük.

at the back of : arka kısmında

At the back of the class, there are 4 pupils sitting.

in the middle of : ortasında

In the middle of the game,  the fans got in to the pitch . Oyunun ortasında, taraftarlar oyun alanına girdi.

at the front of : önde

in front of : önünde

Clare sits in front of me in the class.

on top of : üstüne

at the top of : üst kısmında

at the end of : sonunda

At the end of the game, our team won a victory.

on the point of : noktasına, noktasında, konusunda

by means of : vasıtasıyla

in case of : halinde , durumunda

In case of danger,  leave the house !

in charge of : sorumlu , yükümlü

in touch with : ,,ile temas

I will keep in touch with you by mailing.

on behalf of : adına , namına

in favour of : lehinde, tarafında

in spite of : rağmen, karşın

in sight of : görüş, görüşte, görüş alanında

in love with : aşık 

Mary is in love with her colleague in the school.

in contact with : ..ile temas halinde

with regard to : bakımından, bir şeye gelince

With regard to your energy, you deserved to be in the councelling team.

With regard to your request to visit our school, we would like to suggest Friday 10 th April.

in addition to : ek olarak

In addition to the new list, I have another friend who deserves to be in it. Yeni listeye ek olarak, listeye girmeyi hak eden diğer bir arkadaşım da var.

comments powered by Disqus