INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Are you going to come on Friday ? = Do you know if we are going to come..?

Reported Speech 2 / Revision

We use Reported Speech ( aktarma konuşması ) when we want to say what someone else said./ Birilerinin söylediği bir şeyi aktarırken kullanırız.

" I am going to help you."                                          John said he was going to help me.  Bana yardım edeceğini söyledi.

We usually change the tense of what a person said.. Söyleyen kişinin cümle zamanını ( tense ) değiştiririz. Mesela : present simple ( geniş z. ) bir cümle Past ( geçmiş z. ) olur :

Direct Speech.                                                             Reported S.                                   

“I am a teacher  “     ( Present )                                 She said she was a teacher.       / Öğretmen olduğunu söyledi.

( Ben öğretmenim. )

“ I am learning English “ ( Continuous )                    He said he was learning.  / İngilizce öğrendiğini söyledi.

“İngilizce öğreniyorum “

“I have broken my arm ( Perfect )                        Sam said she had broken her arm. / Kolunu kırdığını söyledi.

“  I went to work late yesterday”  ( Past )               George said he had gone to work late the day before.

George bir önceki gün işe geç gittiğini söyledi. “ went “ yani past halindeki bir kelime past perfect yani bir derece daha past olarak aktarıldı. Olay kısa bir süre öncede olsa konuşan kişinin söylemi geçmişte kaldığı için bir derece PAST alarak Reported yapıyoruz. “ I am a teacher” demiş olsun birisi. Bunu ne zaman dedi. Bir dakika önce..İşte  bir dakika önce söylediği için aktaran kişi onu daha da past olarak,  He said he was a teacher.. şeklinde aktarıyor

“ I will help you”.                                                       He said he would help me.

I am going to repair these machines tomorrow.      He said he was going………………those machines….

Ne neye dönüşür ;

Present  ( I write ) - Past ( He wrote )

Present continuous ( I am writing ) - Past con. ( He was writing )

Past simple ( I did )- Past perfect ( He had done )

past con ( I was doing )- Past perfect con. ( He had been doing )

Present Perfect ( I have broken ) *  Past perfect ( He had broken )

Present P. Con ( I have been living ) - Past P. Con ( He had been living )

Can – could

Will – would

Must , have to - had to

May –might

That – it

Those – they

Here – there

Now – then

Today – that day

Tonight – that night

Yesterday – the day before

Last year – the year before

Ago – before

 

“ I did it a year ago “.                            He said ( that ) he had done it a year before.

Reported cümleleri suggest, tell, promise gibi farklı kelimelerle de yapılailir.

“ Go away “  ( git buradan )                 He told me to go away.   Gitmemi bana söyledi.

 

Reported Questions / Soruları aktarma

Wh – Questions

“ What do you read ?”                          He asked what I read.

“ Where can we play today ?               He asked where we could play.

Cevabı yes-no olacak sorularda if , whether ya da I wonder kullanabiliriz. Yine sorula sorunun bir derece past halini kullanacağız.

“ Do you want some more coffee ?”     He asked If ı wanted some more… isteyip istemediğimi sordu.

“ are you going to help me ? “               He asked If I was going to help her.

Where is the nearest post Office ?       I wonder If you could tell me where the nearest bank is . En                  yakın bankanın nerede olduğunu söyleyip söyleyemiyeceğinizi merak ediyorum. ( sakıncası yoksa söylermisiniz ? )

Tekrar soru olarak aktardığımızda zamanı önceki örneklerde olduğu gibi değiştirmeyiz. ( Indirect questions )

What is the glacier ?                                        He asks what the glacier is.

Can you tell me where the nearest bank is ?  ( Where is the nearest bank ? )

What is the time ?                                           Do you know what the time is ?  / Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz ?

comments powered by Disqus