INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

You had better study hard this week. / Bu hafta sıkı çalışsan iyi olur.

" Had better "  ile fiili yalın haliyle kullandığımızda tavsiye verme ve yapılacak şeyin en doğrusunun o olduğunu söylemek istediğimiz belirtiriz.

Had better / hed bedır / iyi olur

You had better study hard this week.  Bu hafta sıkı çalışsan iyi olur.

You had better buy a jacket for the school today. Okul için ceketi bugün alsan iyi olur.

We had better not disturb her. Onu rahatsız etmesek iyi olur.

"Had better" ile " should ve ought to " arasında ne fark var diye bir soru duyar gibiyim. Had better , should'a göre daha güçlü bir tavsiye anlamı içerir.

 

Ayrıca" must " da tavsiye olarak bazan kullanılabilir. Must, had better'dan da daha güçlü bir tavsiyedir.

 

You must see the doctor urgently.  Acil olarak doktoru görmelisin. Ya da daha yumuşak ;

You had better see the doctor. / You should see the doctor.

Would rather / wud radır /tercih

We'd better / I 'd better şeklinde de kısa form olarak kullanabilirim.

We use " would rather " to express preference / tercih.

I am really tired so I would rather not go to soccer match with my friends.. ...........gitmemeyi tercih ederim / ediyorum.

I'd rather go shopping right now, there are lots of things that we need. Alışverişe gitmem gerekiyor, ihtiyacımız olan çok şey var.

Prefer / prifö / tercih etmek

 

We use "Prefer" when we talk about general preference. Genel tercih ,

I prefer watching TV to listening to the radio. TV seyretmeyi radyo dinlemeye tercih ederim.

He prefers Turkish coffee to tea. Türk kahvesini çaya tercih ediyor.

Ayrıca " rather than " kullanarak da bir karşılaştırma yapabiliriz ;

I prefer to look around the town rather than sit down at home. Kasabada gezmeyi evde oturmaya tercih ederim.

" Prefer- tercih " fiilini would ile de kullanabiliriz ;

I would prefer to live in İzmir rather than in İstanbul ( rather than to live )..    .............yaşamaya tercih ederim.

comments powered by Disqus