INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

But, however, though / Linking sentences

İngilizcede formal yani resmi konuşmalarda daha çok kullandığımız kalıplardır. Ayrıca günlük konuşmalarda da kişisel fikirleri belirtmek için de geçerlidir.

We can use the phrases above in formal situations and to give personal opinions.

But  / Fakat 

When we want to express a contrast ideas between statements. 

I used to smoke when I was 40, but now I don't smoke.   40 yaşında iken sigara içerdim fakat şimdi içmiyorum.

I like her but she doesn't like me.  Ben onu seviyorum fakat o beni sevmiyorum.

She used to be very aggressive to her friends but now she is not.  Eskiden arkadaşlarına karlı agresifti fakat şimdi değil. 

 

"But" bağlacı daha çok cümlenin ortasına gelir.

Though / although   ..e rağmen

Though ve although aynı anlamdadır ancak though daha çok günlük konuşmalarda diğeri ise informal konuşmalarda kullanılır.

Although she has a cheap PC, she likes praising it to much.   Ucuz bir b.sayarı olmasına rağmen övmeyi seviyor. 

Though he doesn't study for English exmas, he gets high marks.  Çalışmamasına rağmen, İngilizceden yüksek not alıyor.

Though he is too old , he coaches a team in the city.  Yaşlı olmasına rağmen şehirde bir takıma koçluk yapıyor.

 

However / Bununla birlikte, 

To express a contrast between two sentences;

He can't speak English well, however his French is really fluent.    İngilizceyi iyi konuşamıyor, bununla birlikte / ancak Fransızcası gerçekten akıcı.

He is the best student in school, however he doesn't do homeworks on time.    ................Ancak ödevleri zamanında yapmaz.

There will be a big underground car park, however it is not going to be a cure for parking.  Büyük bir yeraltı parkı olacak ancak parka çözüm olmayacak.

comments powered by Disqus