INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

"I need a book. "  /    He said ( that ) he needed a book.

Hatırlayacağımız gibi insanların söylediği şeyleri aktarırken " He-she said  " formunu kullanırız ve konuşan kişinin zamanını değiştiririz. Ayrıca virgülün kaldırıldığına da dikkat ediniz ;

say / said

"I need a book " he said.  "  Bir kitaba ihtiyacım var " dedi .      Bu cümleyi aktaralım ;

He said ( that ) he needed a book.  Kitaba ihtiyacı olduğunu söyledi.    Konuşan kişinin zamanı bir derece "past -geçmiş " oldu. " That " kullanmak zorunlu değil.

" I am going to the cinema "    / She said she was going to the cinema. ( Present Continuous )

" I enjoyed the fruit"    /  He said that he had enjoyed the fruit.  ( Past Tense )

" I will visit you later "   /   She said that she would visit me later. ( Will  )

" I am going to help "   / He said that he was going to help.

" I can swim "      /  He said he could swim. 

tell / told

"told "  cümlesi ile aktarırken, konuşan kişiyi tam belirtmek isteriz ;

1 He told me that he was not going to the market.   Bana pazara gitmediğini söyledi.

  " me " ekine dikkat!.  said ile cümle yaparken konuştuğumuz şahsı belirtmeyiz.

2 " I am not nervous, now. "      

 She told me that she was not nervous.   /  Bana söyledi......

3 " Wait there ! "   He said . Orada bekle dedi..    /

He told me to wait there."  Orada beklememi söyledi.

4 " I am late "   She said  " Geciktim " Dedi.    

She told us she was late.   Bize geciktiğini söyledi.

5 " Go and do your homework ".  " Git ve ödevini yap "    

He told me to go out and do my homework.    Gitmemi ve ..........................söyledi.

Ask / asked

1  " Where are you going ? He asked.  " Nereye gidiyorsun " diye sordu      He asked where I was going.  Nereye gittiğimi sordu.

2 " Can you swim ?

He asked if I could swim.   Yüzüp yüzmediğini sorduğundan " if " ile cevapladı.

3 "What time does the store open ? "

He asked what time the store opens.   Mağaza ne zaman açılıyor diye sordu.

4 " Please listen ". Lütfen dinleyin.

He told us to listen.  Bize dinlememizi söyledi.

comments powered by Disqus