INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Either ...or / ya..... ya da,   neither...or / ne o..... ne de

 

Either....or

Birbirine alternatif iki şey hakkında konuşurken ;

You can either pay cash or with credit card.    Ya peşin ya da kredi kartıyla ödeyebilirsin.

We must have either a green passport or a red one to get a visa to America.  Ya yeşil ya da gri pasaport almalıyız.......

Either do your homeworks or read book here . Ya ödevlerini yap ya da kitap oku...

Neither ...nor

 

Neither me nor my friends will come to your shop.  Ne ben ne de arkadaşlarım senin mağazana geleceğiz.

Neither the bosses nor the workers agreed on the list.   Ne patronlar ne de işçiler liste üzerinde anlaştılar.

comments powered by Disqus