INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

" I like swimming " John said

Başkalarının söylediği cümle ve ifadeleri diğerlerine aktarmak için iki yol kullanırız :

Direct and Indirect Speech ( Dolaylı ve dolaysız yolla aktarma. ). Mesela, John yüzmeyi sevdiğini söylesin:

Example 1

" I like swimming." John said. John "yüzmeyi seviyorum" dedi.

Onun söylediği bu cümleyi biz başkasına aktaralım ( report ) ve konuşma işaretini kaldıralım (  " ) ;

John said he liked swimming.  John yüzmeyi sevdiğini söyledi.

Burada John'un söylediği cümleyi başkasına aktarırken zamanın değiştiğine dikkat ediniz.  like , liked yani past forma dönüştü ( geçmiş z oldu. )

Example 2

" I love you " Michael said.  Michael seni seviyorum dedi.

Şimdi bu cümleyi biz başkasına söyleyelim ( report ):

Michael said he loved her.  Michael onu sevdiğini söyledi.

 

Example 3

"We are meeting in our office " Lis said..  Lis " bizim ofiste buluşuyoruz " dedi.  

 Aktarırken bir derece geçmiş zaman yapılıyor :

Lis said they were meeting in their office. Lis ofisinde buluşacaklarını söyledi.

 

Şimdi cümleleri aktarırken yapılacak zaman değişikliklerini görelim :

am / is / are  _ was /were

takes _ took

took _ had taken

is taking _ was taking

have taken _ had taken

Modal ( yardımcı fiiller ) fiiller aşağıdaki gibi değişirler report ederken ;

can - could

" I can swim " He said.   "Yüzebilirim " dedi.

 Aktaralım :    

 He said he could swim.  Yüzebildiğini söyledi.

will - would

" I will visit him at 5.00" Jane said.  Jane "seni 5'de ziyaret edeceğim " dedi.   

She said she would visit him at 5.00.  Saat 5 'de ziyaret edeceğini söyledi.

Eğer cümleler aşağıdaki modal 'lar ile söylenmiş ise sağ taraftaki şekliyle başkasına aktarırız.

may -might

must - have to

should - should

would - would

could - could

comments powered by Disqus