INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Passive 2

Daha önceki yazıda belirtildiği gibi passive, şahsın belli olmadığı eylemler ve süreçler için kullanılır. Ayrıca resmi yazılarda ve haberlerde özneden çok eyleme dikkat çekmek için kullanılır. Yardımcı fiilden sonra fiillerin 3.hali ile kullanıldığına dikkat ediniz.Şİmdi Passive'in  değişik zamanlarda nasıl kullanıldığına bakalım :

All texts are typed here.  Bütün metinler burada yazılır. ( Present Simple )

English is taught in all schools. Bütün okullarda İngilizce öğretilir. ( Present Simple )

Our house is being painted. Evimiz boyanıyor. ( Present Continuous. Being kullanımına dikkat ! )

The car is being repaired now. Araba şimdi tamir ediliyor. ( Pre.Con. Yine " being " ' e dikkat. )

This house was built in 2005. Bu ev 2005'de inşaa edildi. ( Past Tense. " is ve was " değişikliğine dikkat!)

Penicilin was discovered by Alexander Fleming. Penisilin .... tarafından keşfedildi. (" Was"'a dikkat !)

Japanese Coasts have been affected/destroyed  by tsunami. Japon kıyıları tsunami tarafından etkilendi /  yok edildi. ( Perfect )

Thousands of people have been evacuated. Binlerce insan tahliye edildi. ( Perfect )

His building has been destroyed . Onun binası harap oldu / yok edildi. (Perfect )

Last year many people have been killed in the war. Geçen yıl pekçok insan savaşta öldürülmüştü. ( Past Perfect )

"by" getirerek eylemin kimin tarafından yapıldığını belirtebiliriz. Bu tür cümlelerde " by" getirilmez ise cümle çok anlam ifade etmeyebilir ;

 

The 2011 Olympic games were held by Chinese Goverment. 2011 Olimpiadları Çin Hükümeti tarafından gerçekleştirildi

Romeo and Juliet was written by Shakespeare in..   Romeo and Juliet Shakespeare tarafından yazıldı.

Titanic was written and directed by James Cameron.  Titanic J.C tarafından yazıldı ve yönetildi.

comments powered by Disqus