INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Conditional 2 / İf

İngilizcede Second Conditionals yani şartlı cümlelerin 2. formunu "PAST Tense" ve "Would " ile kullanarak yaparız. Pre-Intermediate sayfasında anlatılan If 1.formdaki kullanımın aksine burada hayali durumlardan bahsederiz.

1

If clause and  would + verb

If William was here, he would help us.  Eğer William burada olsaydı bize yardım ederdi. ( Demek ki burada değil ve yardım edemez. ) 

 

The world would be boring if there were no trees. Dünya ağaçlar olmasaydı çok sıkıcı olurdu. ( Ağaçlar ve sıkıcı değil. )

 

If I had better job, I would be so much happier. İyi bir işim olsaydı daha çok mutlu olurdum.

If I had even a little money  I would help people in Somalia. Eğer az bir param olsa bile Somalideki insanlara yardım ederdim.

If I were you ı wouldn't treat him like that. Eğer yerinde olsam ona öyle davranmazdım.

Bu durumda " I " öznesinden sonra " were " ve " was " da kullanılabilir. 

2

İkinci cümlede bazen " would " yerine " could " da kullanılabilir.

If the weather was fine we could go to picnic.  Eğer hava iyi olsaydı pikniğe gidebilirdik. ( giderdik değil , gidebilirdik )

3

Unutmamamız  gereken önemli bir nokta da şu ; If 'li cümlelerin 2. formunda Past kullanılsa da olay herzaman Past 'a yani geçmişe referans vermez. Aktardığı gerçek hayali olduğu için gelecek zamana da refer edebilir ;

If the world was in ice, the life would be impossible. Eğer dünya buzla kaplı olsaydı  yaşam imkansız olurdu.

The world would be a nicer place if there were no wars. Eğer savaşlar olmazsa( ydı ) dünya daha güzel bir yer olur (du). Gelecek zamana vurgu var. Demek ki savaş var  ve dünyanın güzelliğini olumsuz etkiliyor.

comments powered by Disqus