INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Anyone,anything herhangi biri-herhangi birşey

Birçok dilde olduğu gibi İngilizcede de ismin yerine bazı ifadeler kullanırız. Bunlar hem o ismi çok tekrar etmemizi engeller hem de cümleye bir akıcılık kazandırırlar.  Bu zamirler, he, she ve it öznelerinde olduğu gibi fiillerin sonuna geniş zamanda -s,es, ies ekleri alırlar :

He agrees with me.  Benimle aynı fikirde.

Everbody agrees with me .  Herkes benle/ benimle aynı fikirde.

1

someone : biri, birileri

something : bazışeyler,bir şey

somebody : biri,birisi,kimse

somewhere : bir yere, bir yerde

 

Let's go somewhere, I' m really getting bored here.    Biryerlere gidelim, çok sıkıldım.

I believe there should be something weird about them.   Sanırım onlar hakkında garip birşeyler var.

Why don't we listen something nice ?   Neden güzel birşeyler dinlemiyoruz ?

Yesterday ,  I have met someone important.   Dün önemli birileriyle karşılaştım. 

Somebody should have heard about his promotion.   Onun terfisini birileri duymuş olmalı.

 

2

Daha çok olumsuz anlamlar içerir.

Anyone : herhangi biri, kimse

Anything : herhangi birşey

Anybody : kimse , kim olsa, herhangi biri

Anywhere : herhangi bir yere, hiç bir yere

Can you see anyone that we know ?  Bildiğimiz / tanıdığımız  herhangi birini / kimseyi  görebiliyor musun ?

Do you know if there is anybody at home ?  Evde herhangi birilerinin olup olmadığını biliyor musun ?

I would like  to go anywhere I want.   İstediğim herhangi bir yere gitmek istiyorum.

Did you hear anything ?  Herhangi birşey duydun mu ?

 

3

Everyone : herkes, herbiri

Everybody : herkes

Everthing ; her şey, en önemli şey

Everywhere : her yer, her yerde, her tarafta

I have looked everywhere for my keys but I haven't found it yet.   Her yere baktım ancak anahtarlarımı henüz bulamadım

I think she knows everytinhg about her.   Sanırım onun hakkında herşeyi biliyor.  

Everbody says it's going to be very hard for him to get accustomed to his new job.  Herkes onun yeni işine alışmasının zor olduğunu söylüyor.

Everbody knows his ambition will harm him one day. Herkes onun hırsının bir gün ona zarar vereceğini biliyor.

4

Cümlede olumsuzluk eki - not olmasa da cümleyi olumsuz yapar

No one : hiç biri, hiç kimse, kimse

Nobody : kimse, kiçkimse, önemsiz biri

Nothing ; hiç bir şey, hiç

Nowhere : hiç bir yer ( de ) , yere

I go nowhere!  Hiç bir yere gitmiyorum !

I have heard nothing.  Hiç bir şey duymadım.

In fact he knows nothing.  Aslında o hiç birşey bilmiyor.

Why do you think no one has called, yet ?  Neden henüz kimsenin aramadığını düşünüyorsun ?

 

Chinese Proverb : Çin Atasözü

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.  ( from Active Grammar 1 / Cambridge )

comments powered by Disqus