INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Daha Önce Meydana Gelen Olaylarda :We had taken lots of photos.

Had + past participle

Past Perfect cümle yaparken fiili 3. formuna getirmeyi unutmayalım. Bahsettiğimiz olaylardan biri diğerinden daha önce meydana gelmişse bu kalıbı kullanırız.

Mesela geçmiş zamanda iki olay yazalım :

1. We forgot our tickets at home.   Biletleri evde unuttuk.

2. We bought tickets again.  Tekrar bilet satın aldık

Sizce hangi olay daha önce oldu : Evet, 1.cümle. Bileti evde unuttular ve bu yüzden yeniden aldılar. Bu iki cümleyi PAST PERFECT ile birleştirip tekrar yazalım.

We bought tickets again because we had forgotten them at home. Yeniden satın aldık çünkü evde unutmuştuk.

He sent the mail . His friend called him . ( Maili gönderdi. Arkadaşı aradı. ) Şimdi bu iki  olayı " before" ile birleştirelim :

Before he sent the mail, his friend had called him. ( Emaili göndermeden önce arkadaşı onu aramış. )

Not : Past Perfect kullanımının Türkçe'de " mış-miş, muş,müş = yapmıştı,gelmişti " anlamlarına geldiğine dikkat ediniz.

Aşağıdaki bağlaçları Perfect ile kullanabiliriz ;

although ; e-rağmen

until : e-kadar

before : önce

already : çoktan

never :  asla

More Examples ;

She had never seen a zebra until she went to the Africa. ( Afrikaya gidene kadar zebra görmemişti. )

I have already finished my homework when my dad came home. ( babam eve geldiğinde ödevimi çoktan bitirmiştim)

"I had never used laptop " said Ahmet. ( Ahmet "şimdiye kadar(- hiç ) laptop kullanmamıştım" dedi)

The match between Galatasaray and Beşiktaş had started before we arrived. ( Biz varmadan önce maç başlamıştı. )

comments powered by Disqus