INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Will and Going to - Farklı Kullanımları ile Gelecek Zaman

Talking about the future

Gelecek Zamanın Farklı Kullanımları

 

Will / going to

 Türkçe’de –ecek-acak anlamı verilmiştir. Ancak “ will “ bu anlam olmakla birlikte arzulamak-istemek anlamına da gelir. “ I will go to the USA next year “ dediğimizde de oraya gitmeyi arzuluyorum anlamına gelir.

 “will “

 •  Gelecekteki gerçek durumlar :

            The 2nd Winter Sports  Olympics in Erzurum will begin next year in January. (.......Ocak'ta başlayacak)

 

 • Tahminde bulunurken :

            I hope you will enjoy the film. ( Umarım filmden hoşlanırsın)

 

 • Ani karar verdiğimizde :

I will have pizza, please. ( Pizza alayım, lütfen )

 

 • Şartlı cümlelerde :

If you help me, I will handle this problem. ( yardım edersen ,üstesinden gelirim. )

 

 • Teklif yaparken ve söz verirken :

I promise I will not tell anyone .( söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim. )

 

 • Onay isterken:

Don’t eat ice-cream today, will you ? ( Dondurma yeme,tamam mı?  )

 

“going to “

 

 • Yapmaya karar verdiğimiz şeyler hakkında :

I am going to apply for a job. ( iş başvurusu yapacağım. )

 

 • Planlanmış aktivitelerde :

We are going to meet at 3.00  with our friends. ( saat 3’de buluşacağız.)

 

Gelecek zamanı –ing ile kullanma

 

 • İleri zamandaki bir iş belli bir süre devam ( progress ) edecekse :

In the afternoon tomorrow, We will be taking our English Exam. ( Sınav yapıyor olacağız.)

 • Planlı olaylarda :

Next week, I will be studying Spanish the whole week in the Spanish Course .(...çalışıyor olacağım)

 

Gelecek Zamanı Perfect ile Kullanma

 

 • Hatırlanacağı gibi Perfect, etkisinin o an bile devam ettiği anlamlar için kullanılıyordu( stil-hala ).

I have just finished my work.  ( Çalışmamı yeni bitirdim. )

 

“will “ ile kullandığımızda ise bitirmiş olacağım anlamı verir.

 By the time I get home, I will have travelled 5.000 km. ( Eve vardığımda 5.000 km yapmış olacağım. )

 

 • By the time the soccer team takes part in Olympics, the players will have been training for three years.( 3 yıldır antreman yapıyor olacaklar. )
comments powered by Disqus