INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

Intermediate (orta ) Düzensiz Fiiller ve Geçmiş Zaman Anlatımı

Daha önceki derslerde de anlatıldığı gibi İngilizcede Past (geçmiş ) zamanda cümle kurarken

fiilleri iki kategoride kullanıyoruz :

1. Düzenli fiiller : Fiilin sonuna -e, ed ve ied getirilerek yapılır. 

like - liked

love-loved

clean - cleaned

watch- watched

carry- carried ( sonu -y ile bittiğinden -y düşer ve ied eki  eklenir

2. Düzensiz Fiiller : Fiilin birinci formu değiştirilererk yapılır.

go - went ( gitmek - gitti )

see- saw ( görmek - gördü )

drink- drank ( içmek - içti )

Örnekler :

I went to the shopping mall with my friends yesterday. ( Dün arkadaşlarımla alışveriş merkezine gittim. )

He saw this banner on the web last week . ( Bu reklamı(afişi )geçen hafta internette gör )

Not : fiilin (go ve see ) değiştiğine dikkat ediniz !!!

Negative Kullanım :

I didn't drink coke in yesterday's party because I was sick. ( Dünkü partide kola içmedim çünkü hastaydım )

We didn't understand the problem so that we couldn't sort it out. (Problemi anlayamadık bu yüzden çözemedik. )

She didn't think She was right. ( Haklı olduğunu düşünmüyordu. )

Not :  Burada iki konuya dikkat edelim .Birincisi olumsuzluk eki didn't bütün öznelerle aynı biçimde değişmeden kullanılıyor.

İkincisi ise didn't kullanımından sonra fiil yine 1.şekliyle kullanılıyor.

Soru Yapımı : ( ? )

Did you come home late yesterday night ? ( Dün eve geç mi geldin ? )

When did you break your arm ? ( kolunu ne zaman kırdın ? )

Not : Burada da, soru yaparken did eki kullanıldığına ve değişmediğine dikkat ediniz.

Ayrıca yine sorularda da fiil 1.şekliyle ( form ) kullanılıyor.

 

İngilizce İntermediate Seviyede Düzensiz Fiiller Listesi :

 

IRREGULAR VERBS

 DÜZENSİZ FİİLLER

infinitive

(Temel form )

past simple

(Geçmiş Z. Formu )

past participle

(3. formu )

be

was/were

been

beat

beat

beaten

become

became

become

begin

began

begun

bend

bent

bent

bet

bet

bet

bite

bit

bitten

blow

blew

blown

break

broke

broken

bring

brought

brought

build

built

built

burst

burst

burst

buy

bought

bought

catch

caught

caught

choose

chose

chosen

come

came

come

cost

cost

cost

cut

cut

cut

deal

dealt

dealt

dig

dug

dug

do

did

done

draw

drew

drawn

drink

drank

drunk

drive

drove

driven

eat

ate

eaten

fall

fell

fallen

feed

fed

fed

feel

felt

felt

fight

fought

fought

find

found

found

fly

flew

flown

forbid

forbade

forbidden

forget

forgot

forgotten

forgive

forgave

forgiven

freeze

froze

frozen

get

got

got

give

gave

given

go

went

gone

grow

grew

grown

hang

hung

hung

have

had

had

hear

heard

heard

hide

hid

hidden

hit

hit

hit

hold

held

held

hurt

hurt

hurt

keep

kept

kept

know

knew

known

lay

laid

laid

lead

led

led

leave

left

left

lend

lent

lent

let

let

let

lie

lay

lain

light

lit

lit

lose

lost

lost

make

made

made

mean

meant

meant

meet

met

met

pay

paid

paid

put

put

put

read

read

read

ride

rode

ridden

ring

rang

rung

rise

rose

risen

run

ran

run

say

said

said

see

saw

seen

seek

sought

sought

sell

sold

sold

send

sent

sent

set

set

set

sew

sewed

sewn

shake

shook

shaken

shine

shone

shone

shoot

shot

shot

show

showed

shown

shrink

shrank

shrunk

shut

shut

shut

sing

sang

sung

sink

sank

sunk

sit

sat

sat

sleep

slept

slept

speak

spoke

spoken

spend

spent

spent

split

split

split

spread

spread

spread

spring

sprang

sprung

stand

stood

stood

steal

stole

stolen

stick

stuck

stuck

sting

stung

stung

stink

stank

stunk

strike

struck

struck

swear

swore

sworn

sweep

swept

swept

swim

swam

swum

swing

swung

swung

take

took

taken

teach

taught

taught

tear

tore

torn

tell

told

told

think

thought

thought

throw

threw

thrown

understand

understood

understood

wake

woke

woken

wear

wore

worn

win

won

won

write

wrote

written

comments powered by Disqus