INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

COMPARISONS

Like / as

  •  “ like “ : to express similarity. ( benzerlikleri açıklarken )

He can write very fast like him.

She looks like her mother.

  • As ( kişi ile alakalı bir durumu anlatırken )

He works as a manager for this company .

 

Comparatives and Superlatives

 We use the comparative one person or thing with another.

( Bir kişi ile eşyayı diğeri ile karşılaştırken kullanırız. )

 We use the superlative to compare one person or thing with more than one person or thing of the same group.

 ( Bir kişi ile eşyayı birden fazla kişi ve eşya ile karşılaştırırken kullanırız. )

 We often use "than" after a comparative and "the" before a superlative. After superlatives, we use" in " with places.

( Comparative kullanımından sonra " than ", superlative'den önce " the " , " yer " ifadelerinde "in" kullanırız.)

 

 I am more realistic than you. ( 2 şahıs )

(Ben senden daha gerçekçiyim.)

John M. is  the richest  person in the city.( birçok kişi )

(John M, şehirdeki en zengin kişidir .)

This is the most expensive car in the world.

 

Use

Kullanım

  •  Formation of comparatives and superlatives from adjectives and adverbs:

Comparative (-er ) and -(e)st  to form the superlative. ( Tek Heceli sıfatlar)

_er than,  the..est

hard - harder - hardest        ( zor-daha zor - en zor )

cheap-cheaper-the cheapest  ( ucuz-daha ucuz- en ucuz )

  • İki heceli fakat sonu -ly, -y, -w, bile -er/-est. ekleriz.

early - earlier - earliest

heavy - heavier - heaviest

  • Sıfat iki ve daha fazla hece ( syllabus ) içeriyorsa - more than ile karşılaştırma yaparız. )

beautiful - more beautiful - the most beautiful ( güzel-daha güzel- en güzel )

popular- more popular - the most popular

  • Irregular forms: ( Düzensiz kullanımı olan sıfatlar 

 Not : Yukarıda anlatılan kurallara uyulmaz.

good - better - best                       bad - worse - worst                       much - more - most

many - more - most                     little - less - least                       far - farther - farthest

  

Types of comparsions:( Çeşitli karşılaştırmalar )

  • as + adjective +as ( Benzer olan iki insan yada nesnenin birbirine olan benzerliğini anlatmak için )

 

Usain Bolt is as fast as a cheetah. ( Çita kadar hızlı )

 

  • less + adjective + than ( farklılığı anlatmak için )

 

He thinks lions are less dangerous than bears. ( daha az tehlikeli )

  

  • comparetive + and + comparative ( artma ve düşmelerde )

 

The car prices gets higher and higher.

Araba fiyatları arttıkça artıyor.( daha da )

 

  • by far + the + superlative (aynı grup içindeki bir kişinin farklılığını vurgular.) 

Ronaldo is by far the best footballer in the world.

comments powered by Disqus