BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

GRAMMAR TEACHING

Gramer ( dil bilgisi )Öğretimi

  

Gramer öğretimi, bir dilin en önemli bölümlerinden biridir. Bu yüzden hedef dili ( target language) akıcı bir şekilde konuşmak için iyi bir yapı ( structure ) gerekmektedir. Bir dili akıcı ve hızlı konuşanlar hem grameri ( dilbilgisi ) hem de kelime bölümlerini etkili bir şekilde bir araya getirenlerdir. Mesela bunu o dili anadili olarak konuşanlar daha iyi yaparlar çünkü dilin yapısını küçük yaştan itibaren duyarlar.

 Bir dili kendi ortamında duymak dil yapısını doğru öğrenmek için iyi bir avantajdır. Mesela “büyümek “ kelimesi için “ grow  “ yerine “grow up ” kullanmayı, insan  için,” long ( uzun ) yerine “tall ( uzun ) “ kelimesini kullanmamız gerektiğini daha iyi kavrarız. Çünkü kelime ve cümle kalıplarını erken yaşlarda duymaya başladığımızdan, dil yapısını sağlam temeller üzerine oturturuz.

 

Dil Bilgisi ve Kelime Nasıl Verilmeli?

 

Kelime ve gramer hafızada birlikte depolanır ve bu yüzden de birlikte verilmelidir. İkisi de birbirinden ayrılamayacağından, mesela “ clean “kelimesini öğrettiğimizde bazı dil bilgisi formlarını da vermeliyiz :

 

 

Clean

temizlemek

Cleaner

temizlikçi

Cleaning

temizlik

cleaned 

temizledi

 

Bir dili yeni öğrenen, bu yapılarla ilgilenir ancak çocuklar kendi dillerini öğrenirken duydukları kelimelerin ve yapıların gramer karşılıklarının ne olduğu ile ilgilenmezler. Onlar için “ dilbilgisi” den çok “anlam “önemlidir.

Mesela, bir çocuk “ drive kelimesini çevresinde, bir şarkıda veya hikayede duyabilir ve daha sonra onu kendi konuşmalarında kullanabilir. Ama bu kullanımdaki telaffuz doğru olmayabilir. Zamanla o kelimeyi daha çok duydukça, resmi anlamlandırmaya başlar ve  kullanım düzelir. Tabii bu durum yetişkin seviyelerde kelimeye gramer bilgisinin de eklenmesiyle anlamlı hale gelir ve doğu bir dil kullanımı ortaya çıkar. O zaman "drive " ile "ride"  kelimelerinin formasyonlarını daha kolay öğrenir. Ayrıca,

 

  1. tall” ile “ long “  , “ few”  ile “ little “ arasındaki farkı
  2. Kek yapmak için “ do “ yerine make kelimesinikullanmayı.
  3. “must –meli,malı”ve “could-yetenek ve rica “yardımcı fiillerinin aşağıdaki iki örnekte farkını bu seviyelere geldiğimizde daha kolay ayırdeder.

He must be quiet in the lesson.( derste sessiz olmalı )

He must be 30. ( yaşı 30 olmalı )

I could ride a bike when I was 10. ( 10 yaşındayken bisiklet kullanabiliyordum. )

Could you open the window please? ( Lütfen pencereyi açar mısınız? )

 

Bu arada şunu da hatırlatmamız gerekiyor : bir dili öğrenirken tabii ki yanlışlar yapacağız. Aslında bizim doğru kurduğumuz cümleler daha önce kurduğumuz yanlış olanların bir sonucudur. Bu yüzden asla yanlış yapmaktan korkmayalım. Pratik yaptıkça ve yabancı dilde bol bol okudukça o dilin değişik özelliklerini daha kolay öğreneceğiz.

comments powered by Disqus