INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
INTERMEDIATE

PRESENT TENSE / Geniş Zaman /-er , -ar

 

INTERMEDIATE GRAMMAR REFERENCE

 

Present Tense ( Geniş Zaman ).

Use: The simple present is used to describe a common action

 

Bu kullanımın zaman ifadeleri ( time expressions ):

adverb of frequency, every  day,night,week,year..

Adverb of Frequency ( Sıklık zarfları )

 

 1. Always          ( her zaman )
 2. usually          ( genellikle )
 3. often              ( sık sık )
 4. sometimes   ( bazan )
 5. rarely             ( nadiren)
 6. seldom          ( arasıra-seyrek)
 7. hardly ever   ( çok nadir-hemen hemen hiç)
 8. never             ( asla )

 

 • Elementary ( başlangıç ) bölümündeki bilgilere ek olarak

Present Simple, gazete başlıklarında kullanılır :

Oldest woman alive wins an Olympic race.

Yaşayan en yaşlı kadın Olimpiad yarışını kazanır.( aslında "kazandı"anlamındadır )

 • Şartlı cümlelerde :

If you train a lot, you can lose weight.

Eğer çok antrenman yaparsan, kilo verirsin.

 •  Herhangi bir teklif yaptığımızda :

Why don't we try  this one ?

Neden bunu denemiyoruz ?

 • Soru kalıbı özne olduğunda :

Who does homework on Sundays ?

Pazarları kim ödev yapar ?

 • Alışkanlık ve rutin işleri anlatmak için kullanırız ; ( Habits and routines)

She usually gets up at seven o’clock.

I always read book before I sleep.

He never plays football.

We usually spend our summer in İstanbul.

 • Sürekli ( devamlı ) durumlar ve gerçekler için: ( Permanent facts )

John lives in İzmir.

The earth turns around the sun.

A million people pass through the station every day.

 

Hatırlatma :

İngilizcede sürekli yapılarak alışkanlık ve karakter haline gelen yaygın durumları ifade etmekte kullanırız. İlk derslerde anlatıldığı gibi , He-She-It öznelerinde -s,es yada ies geldiğini unutmayalım.

clean-cleans      try-tries

 

3.tekil şahıs için fiilin sonlarına –s, -es, ies ekleriz :

  1.      - s                                         2.   -es                                        3.    -   ies

 

Start-s

Brush-es

Dry-dries

Play-s

Finish-es

Carry-carries

Love-s

Watch-es

Try-tries

 

Fiillerdeki –s, es, ies kullanımlarına dikkat edelim. Üç kullanımın da anlamı aynıdır ancak kelimenin yapısından dolayı üç farklı şekilde kullanılır.

 

 1. He starts his work at nine o’clock. ( İşe dokuzda başlar)
 2. She brushes her teeth everday. ( her gün dişlerini fırçalar)
 3. She studies very hard for the lessons. ( Derslerine sıkı çalışır )
comments powered by Disqus