PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Do you have to wait ?

"Must" or "Have to "

Eğer bir işi yapmamız zorunlu ise ( obliged to ) have to / hev tu / kullanırız ;


You have to do your homework if you want to pass your exam. / .ödevini yapmak zorundasın.
You have to turn right, not left. / Sağa dönmek zorundasın.
You have to wear your glasses to read clearly. / Açık şekilde okuman için gözlüğünü takmak zorundasın.
I can't go to the party with you tonight. I have to work hard for my post-graduate degree./....Çalışmak zorundayım...
LAst month, Luis broke her leg so that she had to ( have to kalıbının past kullanımı ) go to hospital. / ...Gitmek zorundaydı..

Soru yapma ;

Do you have to wait here for a long time ? / Burada uzun süre beklemek zorundamısın ?
- No I don't ( No I don't have to wait..... )
Why did you have to work hard ? / Neden çok çalışmak zorundaydın ?

( Did past soru eki kullanıldığında have to 'nun değişmediğine dikkat ! )

- Yes I had to.
- No I didn't have to.

will ve might ile ;

I will have to buy a ne w I-pad next term. / ....almak zorunda kalacağım.
I am going to have to study late tonight. /...mak zorunda kalacağım...

She might/may have to work late. / Geç vakte kadar çalışmak zounda kalabilir.

Must

Must / mast / ise kullanımı yönüyle have to ile benzerlik gösterir. Mesela ;

It is too late. I have to go / I must go. / Geç oldu gitmek zorundayım ve gitmeliyim diyebiliriz.

Kendi fikrinizi açıklarken ikisini de kullanabilirsiniz ;

I must assess her homework by tomorrow. / I have to assess ........ / Ödevini değerlendirmeliyim / ..mek zorundayım ' da diyebiliriz.

I met a really nice friend yesterday. You must meet him, too / You have to meet him... / Sen de tanışmalısın. / Tanışmanı tavsiye ederim.

( Burada biraz da tavsiye var - recommend )


Must daha çok yazılı kurallarda ve yönlendirmelerde geçerlidir ;

You must apply for the job by 20 th April. / 20 Nisan'a kadar başvurmalısın.
We must write our articles with 180 words. / ....yazmalıyız.

Must 'ı past tense de  had to şeklinde kullanırız.

I had to hurry for the school bus yesterday. /....acele etmek zorundaydım..



"Mustn't" ve "don't have to "

Zorunluluk ifade eden bu iki benzer kalıbın olumsuz durumları birbirinden farklıdır.


You mustn't be late for the club meeting. Everybody is obliged to join. / Geç kalmamalısın. Herkesin  katılması zorunlu.

Ancak " you don't have to be late "dediğimizde ise " geç kalmak zorunda değilsin anlamı" verir bu da anlamı değiştirir.

You don't have to tell anyone  dediğimizde yani istersen söyleyebilirsin anlamı da vardır. / Anlatmak zorunda değilsin.

fakat

You musn't tell anyone dediğimizde ise yapmaman gerektiğini belirtiyor.


Not ; Ayrıca " have to " yerine " have got to " da kullanabilriz.

I have to go = I have got to go
I have to work = I have got to work

Has he got to go ? = Does she have to go ?

Exercises

Have to - has to - had to ?


1 He ------------------( get up ) at 7 everyday.
2 There was nobody  around. I --------------- carry it by myself.
3 I broke my leg. I ---------------to hospital.
4 We don't have much time. We ------------------ to go.
5 What time do you ------------------------ to go ?

 

( has to - had to - had to - have to - have to )

comments powered by Disqus