PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Scientists believe that the halves of brain have different functions

1 State verbs ( hal, konum, durum fiilleri ) generally describe states. Do not forget to use in Present Form.

What do you see ? ( correct )

What are you seeing ? ( incorrect )

2 Verbs of thinking ( Düşünce ifade eden fiiller )

imagine / hayal etmek, düşünmek

forget / unutmak

realise gerçekleştirmek, anlamak, kavramak

know / bilmek, tanımak

recognise / farkına varmak

understand / anlamak

mean / anlamına gelmek, demek istemek

remember / hatırlamak

think / düşünmek

I think he is definitely right regarding the opinion about state's budget. Devlet bütçesi ile ilgili fikri konusunda sanırım haklı.

When we remember something , we use the left side of our brains. / Birşeyler hatırladığımızda, beynimizin sol tarafını kullanırız.

Do you remember the day that we drove your father's car last summer ? Geçen yaz, babanın arabasını kullandığımız günü hatırlıyor musun ?

3 Verbs of feeling ( Hissetme fiilleri )

want / istemek , arzulamak, talep etmek / 

believe / inanmak , güvenmek /

feel / hissetmek, duymak, sezmek /

hate / nefret etmek, istememek / 

like / sevmek, beğenmek / 

love / aşık olmak /

prefer / tercih etmek /

doubt / kuşkulanmak, şüphe etmek

I love listening to Turkish Ballads from different regions.

I want to make birthday cake for my sister.

I prefer Turkish coffee to Nescafe.

 

4 Verbs of senses ( duygu, duyu fiilleri )

hear / duymak /

smell / koklamak /

sound / ses çıkarmak,çalmak /

taste / tatmak , tadına bakmak

feel / hissetmek, duymak , anlamak

see / görmek, anlamak, bakmak

It tastes of mint.

It sounds like a African bird.

 

4 Verbs of having / possession( sahiplik fiilleri )

have / sahip olmak, elde etmek

own / sahip olmak, kabul etmek, tanımak

belong / ait olmak, ilgili olmak

I think the bracelet belonged to my sister. Sanırım bilezik kardeşime aitti.

We have very comlex brain.

He doesn't have very much money.

comments powered by Disqus