PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

I hope she will be a good runner

İngilizcede gelecek bir zamanda bir şey ifade etmenin en kısa yolu " will " kullanmaktır.

"will " daha çok düşünceyi ifade eder. ( It is predicitons based on what you think )

/ Will / ile kullanılan kalıplar :

I hope : Umud ederim / ümid ederim

I Think : Sanırım

I am sure : Eminim ki,

I suppose : düşünüyorum

 

I hope he will enjoy this traditional food.  Umarım bu geleneksel yiyeceği beğenir / beğenecek

I am sure ıt will not ( won't ) be easy for us. Bizim için kolay olmayacağından eminim.

I think this singer will be very famous with his new single. Yeni 45 'liği ile sanırım bu şarkıcı ünlü olacak.

If I arrive on time, I will check the buttons.  Zamanında orada olursam kontrol ederim / edeceğim.

I hope the lessons will start on time.  Umarım dersler zamanında başlar.

He will learn Spanish as soon as possible.  Mümkün olur olmaz en kısa sürede İspanyolca öğrenecek.

Jane will like Turkish Food. Jane Türk yemeğini sevecektir.

I suppose he will come and apologize. Sanırım / düşünürüm ki gelir ve özür diler.( Gelecek ve özür dileyecek diye düşünüyorum. )

'll kısaltması ile " will " ekini kısaltabiliriz.

I ' ll help you about the situation, you can believe this.  Yardım edeceğim, inanabilirsin.

If you listen to this new single, you'll feel the difference.   ......farkı hissedeceksin..

I think robots will do all the jobs in the factories in 20 years time.  Sanırım 20 yılda robotlar fabrikalarda bütün işleri yaparlar / yapacaklar

 

Shall / şel /

Daha çok teklif ve öneriler için " shall " kullanırız:

Shall we go to Arnolds' new movie tonight ? Arnold'un yeni filmine bu akşam gidelim mi ?

Shall I start now ? Şimdi başlayayım mı ?

comments powered by Disqus