PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

I have a  squirrel which is 2 months old.

" Relate " kelimesinden de anlaşılacağı üzere bu clause - bağlantı kelimelerini herhangi bir kişi yada  nesne hakkında ek bir bilgi vermek için kullanırız.  Yani kendi anlamları değildir.

Who

Mesela " who " soru ekinin anlamı " kim " dir. Ancak Relative Cluse olarak kullanıdığımız da - ki" anlamı kazanır. " that" who yerine -ki anlamı olarak da kullanılabilir.

 

I have a friend who is from the USA.    Bir arkadaşım var ki o Amerikalı ( Amerikalı olan bir arkadaşım. var. )

I have a friend who went to Canada for the university last year.  Geçen yıl üniversite için Kanadaya giden bir arkadaşım var. ( Arkadşım ki o ...gitti. )

The student who answers the question first will get the award.   İlk cevaplayan ödülü alacak. ( Öğrenci ki soruyu cevaplar ....)

The student who answered the question is Ahmet..    Soruyu cevaplayan Ahmettir.

What is the name of Professor who invited you for the Scientific Experiment ?  Seni....deneye çağıran prof. adı...?

Laura is a girl who lives near our house.   Laura bizim evin yakınında oturan kız.(..Ki bizim  evin yakınında oturur. )

Merve is a girl who / that takes the highest mark in English lesson.   İngilizce dersinde en yüksek notu alan kız Mervedir. ( that joker gibi hem who hem de which yerine kullanılabiliyor )

 

Which

Nesneler hakkında ek bir bilgi vermek istiyorsak " which" relative clause kullanacağız. Unutmayalım, which kelimesinin gerçek anlamı ile karıştırmayalım. Gerçek anlamı " hangi -hangisi" demekti. Ancak burada - ki olarak kullanacağız.

İstanbul is a city which has over 12 million population.   İstanbul 12 milyonun üzerinde nufüsu olan bir şehirdir. ( İstanbul öyle bir şehir ki.....)

At last, I caught the speed train which goes to Konya.   Sonunda Konya'ya giden hızlı treni yakaladım.

She has got an umbrella which costs 100 euro.    100 euroluk şemsiyesi var. ( Bir şemsiyesi var ki 100 euroya mal oluyor. )

The shop which sells fruits is at the corner.    Meyve satan dükkan köşede.

 

That

"that" bağlacını da " which" yerine -ki anlamı olarak kullanabiliriz. 

He has a lorry that carries goods from İstanbul to Gaziantep.  İstanbul'dan G.antebe mal taşıyan bir kamyonu var.

Genel anlamı ile tekrar hatırlatacak olursak, relative clause cümleye ek bir bilgi kazandırır. Mesela yukarıdaki cümlede kamyon sahibi olması değil kamyonun İs.'dan G.antebe mal taşıması vurgulanmaktadır.

 

Where

Burada da yine relative anlamı vardır. Yani yer anlamlarında " where" kullanacağız.

Istanbul is a city where the continents meet.    İstanbul kıtaların birleştiği yerdir.( Ist. bir şehir ki......)

It is a store where lots of people shop everyday.    Pekçok insanın hergün alışveriş yaptığı mağazadır. ( mağaza ki o yerde pekçok insan...)

comments powered by Disqus