PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Zamirler ve Belirteçler / one, ones / bir, birileri

In English, we use one, the one and ones not to repeat the noun that has been mentioned before.  ( Daha önce bahsedilen ismi tekrarlamamak için )

one 

 

Why don't you use my pen ?   Neden kalemimi kullanmıyorsun ?

- No, I have got one.  Benim bir tane var. ( tekrar " pen " kelimesini kullanmıyor)

A; I would like to have an orange juice , please.

B: I 'd like to have one , too please.  ( Ben de bir tane alayım. )

I liked those flowers and I want to buy one. Çiçekleri sevdim ve bir tane almak istiyorum.

ones, the ones / 

Which trainers will you wear in the match?  - I will wear the old ones.     Eski olanları giyeceğim.

These passengers are the ones I saw in the same street yesterday..  Bu yolcular dün yolda gördüğüm yolcular.

One of /  ...dan biri

One of the passengers had forgotten his ticket so he couldn't get on the plane. Yolculardan biri.......

One of my teachers left the school . Öğretmenlerimden biri......

other , the others  / diğeri, diğerleri

I had others things to do so I couldn't do homework.  Diğer / Başka yapacak işlerim vardı bu yüzden........

Call other people in the class, too  Sınıftaki diğer insanları da ara.

I don't care what the others think of me.   Başkalarının / diğerlerinin hakkımda ne düşündüklerini umursamıyorum.

I didn't like this pizza but I liked the other.  .......Diğerini sevdim...

Another / başka biri

I am looking for  my another pencil.  Başka bir / diğer bir kalemimi arıyorum.

Last month, he found another job . He is happier in this job.  ......diğer bir iş buldu ve daha mutlu....

comments powered by Disqus