BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

I am a teacher. / She is a student / You are my best friend.

PRONOUNS

İsmin yerine kullandığımız kelimelerdir ; 

I

Ben

You

Sen

he

O( erkek )

She

O( kız )

It

O ( cansız-hayvan )

You

Siz

We

biz( insan )

They

Onlar ( insan-hayvan-eşya)

 İngilizcede temel fiil olarak kabul edilen fiil  “ to be “ fiilidir ve yukarıda tabloda verilen öznelerin durumunu anlatmak için kullanılır.

 “ to be = olmak, durumunda bulunmak am -is , are  olarak 3 şekle dönüşür. Aslında üçününde anlamı aynıdır. Ancak geldiği öznenin durumuna göre şekil  alır.

  Özne               “ to be “

I

am

You

Are

He

is

She

is

it

is

You

Are

We

Are

They

are

 

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Yukarıdaki tablonun açılımına dikkat edin !

I am a teacher. ( Ben bir öğretmenim )

This is my car . It is grey. ( Bu benim arabam. O gridir.)

You are my best friend. ( En iyi arkadaşımsın )

This is Jane. She is in Grade 9. ( Bu Jane.  9.sınıftadır )

He is Arda Turan. He is a famous footballer. (O ünlü bir futbolcudur.)

We are good friends. ( Biz iyi arkadaş(lar)ız. )

They are my parrots. ( Onlar benim papağanlarımdır. )

 “NOT”

“Not “kullanarak cümleleri olumsuz yapabiliriz . Positif cümlelerde Kısa cevap verirken kısaltma formunu kullanamayız . 

Yes, she’s( = incorrect )

Yes , she is. (=correct)

Negatif cümlelerde ise kullanabiliriz.

No, he is not = incorrect

No, he isn’t = correct

I am not  

You are not

He is not

She is not

It is not

You are not

We are not

They are not.

 KISA FORMLAR ( SHORT FORMS )

I am

I’m

You are

You’re

He is

He’s

She is

She’s

It is

It’s

You are

You’re

We are

We’re

They are

They’re

I'm a student in İzmir.

He's a taxi driver.

  Şimdi bu bilgilerimizi birkaç diyalogda kullanalım.

A : Good morning, Burak!

B : Hello, Ali

A : How are you ?

B : I'm fine, thanks. And you ?

A : Not bad. I'mOk. See you later.

B : Ok. Goodbye.

 Yeni tanışan iki öğrenciyi ele alalım;

Ahmet    : Hello, what’s your name ?

Tarık      : Hi. My name’s Tarık. What’s your name ?

Ahmet    : I’m Ahmet.

Tarık      : How old are you ?

Ahmet    : I’m sixteen, and you ?

Tarık      : I’m 17.

 

POSSESSIVE PRONOUNS / SAHİPLİK ZAMİRLERİ

I

My ( benim )

You

Your ( senin )

he

His ( onun )

She

Her ( onun )

It

İts ( onun )

You

Your ( sizin )

We

Our ( bizim )

They

Their ( onların )

 Examples ;

 • My favourite subject
 • Your uncle
 • His homework
 • Her brother
 • Its food
 • Your sister
 • Our job
 • Their car

 

Let’s use them in the sentences.

"You are my best friend ."

 1. Is it your pencil ?
 2. His bag is very big.
 3. Her hair is black.
 4. Its trunk is very long.
 5. Your homework is difficult.
 6. Our teacher is from the USA.
 7. Their son is 2 years old.
comments powered by Disqus