PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

I don't remember her.  Onu hatırlamıyorum.

We use pronouns  me, you , her, him, us, them when it is certain which person or thing we are talking about . /  Hakkında konuştuğumuz kişi ya da nesnenin belli olması durumunda , daha öncede çalıştığımız bu zamirleri kullanırız.

Önce özneleri  hatırlayalım;

I ben
you sen / siz
he / she / it  O ( erkek/bayan/ cansız,hayvan )
we biz
they onlar

Şimdi sırasıyla zamirlerini çalışalım ;( Object Pronouns )

me beni
you seni
his / her / it onu / onu / onu

 

us bizi
them onları

I don't remember her well.  Onu tam hatırlamıyorum.

He takes me every day from the school.  Her gün beni okuldan alır.

Mrs Laura is our English Teacher and I like her very much.  ............. Onu çok seviyorum.

When will you take him for shopping ?  Onu ne zaman alışverişe götüreceksin ?

Don't disturb me ! Beni rahatsız etme.!

-Will you sacrifice it in this eid ? Bu bayram onu kurban edecek misiniz ?

- Yes I like eating lamb meat.   Evet kuzu eti yemeyi severim.

In our school everybody likes her.   Okulda herkes onu sever.

Yukarıdaki sıraya göre sahiplik sıfatları ; ( possessive adjectives )

my benim
your senin
his/her/its onun
our bizim
their onların

Is this your car ? Bu senin araban mı ?

- No this is not my car. My car is black one.

My sister lives in Trabzon. Where does your sister live ?    Kardeşim Trabzon'da yaşıyor. Senin kardeşin nerede yaşıyor ?

- Her university is KTÜ . So she lives in Trabzon, too..

I broke my arm last week.  Geçen hafta kolumu kırdım.

Their house is near us.  Evleri bizim yakınımızda / yanımızda

The dog broke its leg.   Köpek ayağınıkırdı.

Her birthday is next month, 17th.

Sahiplik zamirleri ( possessive pronouns )

mine benimki
yours seninki/sizinki
his / hers / its onunki
ours bizimki
theirs onlarınki

Bu kelimeler kullanılırken tekrar nesne kullanılmaz.

This blue car is mine.  ( my car ).   Bu mavi araba benimki.

This is my son. He is 10 years old. How old is yours ?Seninki kaç yaşında ?

I don't like my pencil case. But I like hers. (= her pencil case ) Onunkini seviyorum.

comments powered by Disqus