PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

There and it

İngilizcede bir şeyin fiziksel olarak orada olduğunu, bulunduğunu there ( orada) ve it ( o ) kelimeleriyle de belirtebiliriz.

There is some money left in my pocket.  Cebimde kalan biraz para var.

There is some juice on the table.  Masada biraz meyve suyu var.

There was an accident in the old street yesterday.   ...Dün kaza vardı...

 

" there " aynı zamanda bir kaç insan yada nesneyi belirtmek için kullanılır ;

There are 20 people in our class. Sınıfımızda 20 insan var.

There has been 10 people so far. Şimdiye kadar 10 kişi var. ( geldi anlamında. )

 

There is a nice amusement park in our town. Kasabamızda güzel bir lünepark var.

There have been a lot of problems in his car. Arabasında pekçok problem var. / ortaya çıktı.

There could be a big problem.  Büyük bir problem olabilir.

There is a big hotel and many shops nearby.  Büyük bir hotel ve yanında pekçok dükkan var.

 

"it "

Oh, it is very beautiful dog. What's its name ?  Güzel bir köpek, ismi ne ?

It is Sunday and it is 1.00  .      Pazar ve saat 1.

It was really nice to hear from you.   Senden haber almak çok güzeldi.

It won't be cold tomorrow ,I hope .   Yarın soğuk olmayacak umarım.

It was nice to meet you.   Sizle tanışmak güzeldi.

It is lucky that you are our teacher.  Ne talih ki siz bizim öğretmenimizsiniz.

It is nearly evening so we have to leave.   Neredeyse akşam olacak.........

It is 110 km from Aydın to İzmir.

 

It was rainy all night. 

comments powered by Disqus