PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Must / Have to  Zorunluluk

İngilizcede resmi veya yazılı kurallarda " must - meli, malı" kullanırız.

We must wear suit in the school.  Okulda takım elbise giymeliyiz.

You must obey the rules in the firm. Şirkette kurallara uymalısın.

You must listen to the teacher in the class. Sınıfta öğretmeni dinlemelisin.

You must finish this job tomorrow. Bu işi yarın bitirmelisin.

He must come to the interview.  Röportaja gelmeli.

I must warn you not to speak too loud. 

Dikkat edildiği gibi " must " kullanımı bildiğimiz bütün öznelerde ( he, she, you.... ) aynıdır.

Daha resmi olmayan bir  durum söz konusu ise zorunluluklarda " have to " kullanırız. " Have to/zorunlu olmak " , sahip olmak fiili olan " have " ile karıştırılarak " to" bazan kullanılmamaktadır. " Have to" yalın hali le fiilden sonra gelir.

I have to go home  now because I 'm tired.  Şimdi işe gitmek zorundayım çünkü yorgunum.

You have to wear your belt while in the car. Arabada iken kemer takmak zorundasın.

She,he ve it öznelerinde " has " kullanma kuralı burada da geçerlidir.

She has to leave now. Şimdi ayrılmak zorunda.

He has to enrol for the university tomorrow. Yarın üniversiteye kaydolmak zorunda.

comments powered by Disqus