PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Bir şeyin iyi bir fikir ve yapılacak doğru bir davranış olduğunu belirtmek istediğimizde  should  yardımcı fiilini kullanırız.

1. Tavsiye etmek, birşey önermek için:

2. Bir durumun doğru olmasını umduğumuzda ( The taxi should be here.  taksi burada olmalı. )

Telaffuz : /şud /. L harfi okunmaz.

Bütün öznelerde aynı olumlu ve olumsuz şekliyle kullanılır : should / shouldn't

You should do your homework before you go to bed.  yatağa gitmeden önce ödevini yapmalısın

We should be careful in the streets. Caddelerde dikkatli olmalıyız.

We should find a hotel to stay.  Kalacak bir otel bulmalıyız.

I think we should wait for him now.  Sanırım onu beklemeliyiz

In my opinion, people should protect the trees around them.  Fikrime göre insanlar çevrelerindeki ağaçları korumalı.

What should I do ? Ne yapmalıyım ?

When you visit İzmir, you should see The Clock Tower.   İzmir'i ziyaret ettiğinizde Saat Kulesini görmelisiniz.

Not : Yine burada da " should " ekinin kullanımına dikkat ettiğimizde bütün öznelerde aynı şekilde değişmeden kullanıldığını görürüz.

Negative Form ;

İngilizcede negatif cümle kurarken " not" olumsuzluk ekine dikkat edelim. Daha önceki yazılarda hatırlarsınız: mesela geniş zamanda " don't " ve " doesn't " olmak üzere iki türlü, şimdiki zamanda da "is not" , "am not ", ve "are not " olmak üzere sadece öznelere göre değişen olumsuz cümle yapma kuralımız vardı. Geçmiş zamanda da bütün öznelerde aynı kullanım olan " did not = didn't " ekini kullanıyorduk.

Burada ise aynı şekilde ekin sonuna "not" getiriyoruz : should not = shouldn't : ---- mamalısın !

You shouldn't spend too much money on technology these days ! Ok?   Bu aralar teknolojiye çok para harcamamalısın.

The user manual should tell us everything. Kullanıcı klavuzu bize herşeyi anlatmalı.

We shouldn't make noise in Liz Teacher's lesson because she is not feeling good today. (...gürültü yapmamalıyız...)

comments powered by Disqus