BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

Present Simple 1 / Alışkanlıklar / ( I always read comics.)

PRESENT SIMPLE ( Geniş Zaman - Alışkanlıkların ifade edildiği zaman )

 

 

Present Simple 1

Usage

 • Geniş Zamanda 3.Şahıslarda fiilin sonlarına     "–s, es  ya da –ies"ekleriz.
 • Yani Sadece "he,she ve it"özneleri için ekleme yaparız.
 • Diğer özneler I-you-we-they için bu kural uygulanmaz.

Some verbs with –s,(  –s, ile kullanılan bazı fiiller )

Stay

Stay-s

Play

Play-s

Get

Get-s

Like

Like-s

Love

Love-s

Talk

Talk-s

Take

Take-s

Pay

Pay-s

Examples ;

HABITS –DAILY ROUTINES ( Alışkanlıklar )

 1. He stay-s at home on Sundays. ( Pazar günleri evde kalı-r. )
 2. She like-s flowers. ( Çiçekleri seve-r.)
 3. She get-s up at 8.00. ( Saat 8’de kalka-r )
 4. He drive-s very fast. ( Çok hızlı araba kulanı-r )
 5. He live-s in İzmir. ( İzmir’de yaşa-r)

Some verbs with – es, (-es ile kullanılan bazı fiiller.)

Catch

Catch-es ( yakalar )

Fix

Fix-es

Finish

Finish-es

Go

Go-es

Do

Do-es

Wash

Wash-es

Kiss

Kiss-es

Watch

Watch-es

Brush

Brush-es

Türkçe anlamlarını sözlükten çalışınız.

 Examples ;

 1. She watch-es T.V  on Sundays.
 2. He brush-es his teeth every morning.
 3. He finish-es his job at 5;00.

Not  ; Bu kalıpda, anlamların “ alışkanlıklar” ı ifade ettiğini hatırlatalım.

Not ; Alışkanlıklarımızı aşağıdaki fiillerle ifade ederken ,fiilleri yalın ( base ) haliyle kullanırız.

 

Examples ;

I start work at 08:00. ( -s kullanılmadığına dikkat edin. )

We live in Ankara.

They play soccer on Sundays.

You drive too fast.

 

NEGATIVE USAGE

"don't and doesn't"

Geniş Zamanda olumsuz cümle yaparken yukarıdaki iki ifadeyi kullanırız. Yine hatırlayalım :

He-she ve it öznelerinde fiile -s , es, ies ekliyorduk. Olumsuz yaparken de yine aynı özneleri farklı kullanacağız :

DOESN'T

He doesn't ( does not ) speak Spanish . ( İspanyolca konuşmaz )

She doesn't eat fast food. ( Fast food yemez )

It doesn't run fast ( Hızlı koşmaz )

DON'T

Yukarıdaki 3 öznenin dışında kalan diğer özneler için ( I - you- we - they ) " DON'T " ile olumsuz cümle yapalım :

 

I don't like riding a bike . ( Bisiklete binmeyi sevmem. )

We don't study much. ( Çok fazla çalışmıyoruz. )

You don't know how to behave. ( Nasıl davranılacağını bilmiyorsun. )

 

QUESTION FORM ( ? )

I -You-we-they

Do you like watching film ?

Do we ........?

Do they .....?

HE_SHE_IT

Does he like lessons  ? ( Dersleri sever mi ? )

Does she know English Grammar ? ( İngilizce gramer biliyor mu ? )

 

Önemli not : Olumsuz ve soru cümleleri yaparken HE_SHE_IT özneleri için de fiile  -s getirmeyelim.

 

( Now go to the YETENEK-SKILLS-LISTENING to listen to the words  and the sentences )

comments powered by Disqus