PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Pre-Intermediate

Intermediate

Düzensiz fiiller

 

Date: 04/02/2011

Level: Pre-intermediate/intermediate

Age: +11

İngilizcede geçmiş zaman öğrenirken, en fazla zorlanılan bölümlerin başında “ irregular-düzensiz “ fiiller gelir.

Çünkü , geçmiş zamanda bir cümle kurmak istediğimizde  düzensiz bir fiil farklı bir şekle bürünür. 

Anlamlı bir cümle kurmak için de, o eylemin hem  kullanımını hem de hedef dildeki anlamını  bilmemiz gerekir. 

Bu liste elementary yani başlangıç seviyesinde  40-50, intermediate yani orta seviyede ise 80 ile 100  kelimeyi bulmaktadır. 

Bilgileri Nasıl Ölçeriz ?

Bu bilgileri bazen yazılı,quiz ve benzeri testlerle  ölçebiliriz. Dereceler yüksek de olabilir.  Ama ölçme ve değerlendirme challenging yani zorlayıcı, kamçılayıcı  sınavlarla ( Cambridge ESOL –Ket,Pet etc.) yapıldığında ve öğrencinin bu kelimeleri 4 skills( 4 yetenek-okuma,yazma,konuşma,dinleme ) kullanmaları istendiğinde  gerçek  bilgi değeri yerini bulur.

İlk başta bu kelimeleri , öğrencilerimize ezberletmek iyi bir yöntem gibi görünebilir. Hatta, öğretmen olarak öğrencilerimizin bunları ezberlemeleri bizi mutlu eder. Fakat kelime ezberi yapıp( recite )  ezberden okuyan  öğrencilerin  bile kullanımda zorlandıkları olur. Bu yüzden,  o kelimeleri uygun anlamlı kalıplarla ( context ) kullandı ( rdı)ğımız takdirde kelimeler anlamlı olur.

Mesela,

 “ Dün sinemaya gittim cümlesinde“git” mek fiilinin past formunu bilmiyorsak, “ I did go to the cinema yesterday  “ ya da “ I go to the cinema yesterday “  deriz. Bu kullanım,  karşı tarafla bir iletişim eksikliğine sebep olur. Bizim öğrencilerimiz sıklıkla “ hocam zaten bizi anlarlar” gibi mazaretlerle işi biraz yokuşa sürerler.  Ancak şimdi, anlaşılmanın yeterli olacağını düşünen öğrencilerimize  bu kelimeleri öğretmek için birkaç yöntem önereceğiz;

  • 5 x 5 büyüklüğünde Kelime kartları yapıp, kelime torbasına koyalım ve grup içinde  çekiliş yaparak, çektiği kelimeyi bilen ilk öğrenciye ilk başlama şansı verelim. Sırayla her öğrenci 10 kelime çeksin ve anlamlarını söylesinler.  Mesela bir öğrencinin 10 kelimeden bilmediği  4 kelime varsa onu bir kenara koysun ve herkes aynı işlemi yaptıktan sonra, bilmedikleri kelimeleri değişsinler .

Bu işlem  bilmedikleri kelime en aza inene kadar devam eder  ve en az kelimenin okunuşunu ve anlamını bilmeyen birinci olur.

  • Bingo ; 4x4 ya da 3x3 bölme tablosu ( grid ) yapın ve öğrencilere 9 yada 16 tane “irregular “ fiili grid’e yazmalarını söyleyin. Öğretmen listeden kelimeleri okur ve öğrenci duyduğu kelimelerin üzerini çizer ve bütün kelimeleri ilk bitiren öğrenci  birinci olur.
  • Sınıfı gruplara bölün ve her gruptan bir temsilciye bir kelime göstererek o kelimeyi sessiz sinema şeklinde kendi grubuna bir dakika içinde anlattırıp bulmalarını isteyin. 10 kelime içinden en fazla doğru kelimeyi bilen grup birinci olur.
  • 10 kelime seçin ve yüksek sesle okuyun. Kelimenin PAST formunu ve Türkçesini doğru yazan öğrenciye yada gruba hediye verin.
  • Öğrencilere diyalog yazdırın ve diyaloglarını videoya kaydettirip beraber izleyin. Kendi seslerini duymaları onlara güven verecektir.

Aşağıdaki listede İngilizcede düzensiz ( irregular ) fiillerin listesi verildi. Birinci sırada yalın halleri, ikinci sırada ise geçmiş zaman halleri bulunmaktadır. 2. anlam geçmişteki olayları ifade etmek için kullanılır :

begin : başlamak    began : başladı

                                                                                                                         

Pre-Intermediate Irregular Verb List

 

IRREGULAR VERBS

 DÜZENSİZ FİİLLER

İnfinitive

( yalın )

past simple

( geçmiş )

past participle

( V3 )

Be  ( olmak )

was/were

been

Beat ( vurmak – çarpmak )

beat

beaten

Become

(olmak )

became

become

Begin (başlamak )

began

begun

Bend

(eğmek-eğilmel )

bent

bent

Bet  ( iddiaya girmek)

bet

bet

Bite(ısırmak )

bit

bitten

Blow (esmek)

blew

blown

Break (kırmak )

broke

broken

Bring (getirmek )

brought

brought

Build ( inşa etmek )

built

built

Burst ( (patlamak-yarılmak )

burst

burst

Buy ( satın almak )

bought

bought

Catch ( yakalamak )

caught

caught

Choose (seçmek )

chose

chosen

Come ( gelmek )

came

come

Cost ( mal olmak )

cost

cost

Cut ( kesmek )

cut

cut

Deal ( ilgilenmek-ele almak

dealt

dealt

Dig ( kazmak )

dug

dug

Do ( yapmak-icra etmek- hazırlamak )

did

done

Draw ( çizmek )

drew

drawn

Drink ( içmek )

drank

drunk

Drive ( araba sürmek )

drove

driven

Eat ( yemek )

ate

eaten

Fall ( düşmek )

fell

fallen

Feed ( beslemek )

fed

fed

Feel ( hissetmek )

felt

felt

Fight ( kavga etmek )

fought

fought

Find ( bulmak )

found

found

Fly ( uçmak )

flew

flown

Forbid ( yasaklamak –men etmek )

forbade

forbidden

Forget ( unutmak )

forgot

forgotten

Forgive ( affetmek )

forgave

forgiven

Freeze ( donmak-belli bir süre ara vermek )

froze

frozen

Get ( almak-elde etmek )

got

got

Give ( vermek-sunmak )

gave

given

Go ( gitmek-gözden kaybolmak-yitmek )

went

gone

Grow ( yetişmek-büyümek )

grew

grown

Hang ( asmak-sallandırmak-asılmak )

hung

hung

Have ( sahip olmak )

had

had

Hear ( duymak )

heard

heard

Hide ( saklamak-sır olarak tutmak )

hid

hidden

Hit ( vurmak –çarpmak )

hit

hit

Hold ( elinde tutmak-belli bir konumda tutmak )

held

held

Hurt ( incitmek-yaralamak )

hurt

hurt

Keep ( tutmak-sahip olmak-bulundurmak )

kept

kept

Know ( bilmek-anlamak )

knew

known

Lay (yerleştirmek-yatırmak-bir şeyi bir yere dikkatlice koymak )

laid

laid

Lead ( öncülük etmek )

led

led

Leave ( ayrılmak )

left

left

Lend ( ödünç vermek )

lent

lent

Let ( izin vermek )

let

let

Lie ( yatmak –uzanmak )

lay

lain

Light ( Yanmak-yakmak )

lit

lit

Lose ( kaybetmek )

lost

lost

Make ( yapmak-üretmek )

made

made

Mean ( demek istemek-anlamına gelmek )

meant

meant

Meet ( buluşmak – tanışmak )

met

met

Pay ( ödemek )

paid

paid

Put ( koymak-yerleştirmek )

put

put

read ( okumak )

read

read

Ride ( binmek )

rode

ridden

Ring ( zil sesi çalmak-zil sesi çıkarmak-çınlamak)

rang

rung

Rise ( artmak –çoğalmak )

rose

risen

Run ( koşmak –yönetmek-çalıştırmak )

ran

run

Say ( söylemek )

said

said

See ( görmek )

saw

seen

Seek ( aramak-bulmaya çalışmak )

sought

sought

Sell ( satmak )

sold

sold

Send ( göndermek )

sent

sent

Set ( kurmak-ayarlamak )

set

set

Sew ( dikerek tamir etmek )

sewed

sewn

Shake ( sallamak-silkelemek )

shook

shaken

Shine ( parlamak )

shone

shone

Shoot (ateş etmek-kurşunla vurmak )

shot

shot

Show ( göstermek-gezdirmek )

showed

shown

Shrink ( daralmak-çekmek )

shrank

shrunk

Shut ( örtmek-kapamak )

shut

shut

Sing ( şarkı söylemek )

sang

sung

Sink ( batmak –batırmak )

sank

sunk

Sit ( oturmak-toplantı yapmak-sınava girmek )

sat

sat

Sleep ( uyumak )

slept

slept

Speak ( konuşmak )

spoke

spoken

Spend ( harcamak )

spent

spent

Split ( bölmek-parçalamak-ayırmak )

split

split

Spread (yaymak dağıtmak )

spread

spread

Spring ( sıçramak-aniden hareket etmek )

sprang

sprung

Stand ( ayağa kalmak-durmak-dikilmek )

stood

stood

Steal ( çalmak-aşırmak )

stole

stolen

Stick ( yapıştırmak )

stuck

stuck

Sting (ısırmak- sokmak )

stung

stung

Stink ( çok pis kokmak )

stank

stunk

Strike ( vurmak – birden aklına gelmek )

struck

struck

Swear ( yeminle söylemek-sövmek)

swore

sworn

Sweep ( süpürmek –silmek )

swept

swept

Swim ( yüzmek )

swam

swum

Swing ( sallamak –sallanmak )

swung

swung

Take ( almak-götürmek –alıp götürmek )

took

taken

Teach ( öğretmek )

taught

taught

Tear ( yırtmak-yırtılmak )

tore

torn

Tell ( anlatmak )

told

told

Think ( düşünmek )

thought

thought

Throw ( atmak-fırlatmak )

threw

thrown

Understand ( anlamak )

understood

understood

Wake ( uyanmak –uyandırmak )

woke

woken

Wear ( giymek- takmak )

wore

worn

Win ( kazanmak )

won

won

Write ( yazmak )

wrote

written

comments powered by Disqus