PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

PRESENT SIMPLE 2

Use

(Kullanım)

İngilizcede Genis zaman , genel anlamda fiile -er,  -ar  anlamı verir.

I always eat fast food.

( Sürekli fast food yerim.)

Do you watch TV everyday ?

( Hergün TV seyreder misin ? )

                  Olumlu                                          olumsuz                                       soru

  

I-you-we-they    play

Don’t

Do you play ?

He-she-it    play-s

Doesn’t

Does she play ?

  •  Tabloda sadece 3.şahıslar he(o), she (o) ve it (o) özneleri için -s kullanıldığına dikkat edin:
  • Yine tabloda doesn't ve soru kalıbı kullanırken he-she-it öznelerine -s gelmediğine dikkat edin .

-s

play-plays

-es

watch-watches

-ies ( bu ek geldiğinde -y düşer )

study-studies

  • Yine "He-she-it" özneleri için olumsuz ekinin " doesn't " olduğuna dikkat edin.

Does he finish at 2:30?      -No, he doesn’t.

 "Present simple" nerelerde kullanılır? :

  • Habits & routines.( Alışkanlık ve Rutin işleri anlatırken )

Mark leaves office at 18:30.(Mark ofisi saat 6.30 'da terkeder.)

  •   Permanent states.( Kalıcı durumlarda )

My father works as a police. My mother doesn’t work.

(Babam polis olarak çalışır. Annem çalışmıyor.)

Where do you live?

(Nerede yaşıyorsun ?)

I live in Izmir.

(İzmir'de yaşıyorum.)

Do you wake up early?

Erken kalkar mısın ?

No, I don’t. I wake up very lately.

How do you travel to work?

İşe nasıl gidersin ?

I travel to the school by bus.

Do you like baseball?

I like baseball very much.

 Türkçe sesler

/s/

wants, works, wakes up, starts

/z/

plays, knows, goes

/ız/

finishes, loses, misses

 Adverbs of Frequency

( Sıklık zarfları )

 

always

% 100

usually

%70

often

%50

sometimes

%25

rarely

%20

Hardly ever

% 10

never

%0

I rarely drive to work. ( Nadiren işe arabayla giderim. )

She hardly ever goes to the cinema with her friends. ( Arkadaşlarıyla arasıra sinemaya gider. )

 

adverbs of frequencies  , “ to be “ fiilinden sonra :

I am always late for work. ( Sürekli işe geç kalırım. )

comments powered by Disqus