PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

PRESENT CONTINUOUS

Şimdiki Zaman

-yor

  1. Present Continuous ( Şimdiki Zaman – yor eki)                                
  •  zaman ifadeleri ( time expressions );

now, right now, at present, at the moment, today.

( şimdi,tam şimdi,halihazırda,şu anda,bugün )

  • Öznelerden sonra am-is-are ve fiillerden sonra -ing kalıbı getirerek cümle oluştururuz.

I am learning English now. ( Şimdi İngilizce öğreniyorum )

She is doing her homework at the moment.( Şu anda ödevini yapıyor )

We are making a cake. ( Biz kek yapıyoruz. )

  •   Son harfi –e olan kelimelerden sonra – ing ( yor ) eki getirdiğimizde – e harfi düşer.

Smile

They are smiling

Take

She is taking a photo.

  •   Bir ünlüyü ( a,e,o, gibi )-m,p,t,g  harfler takip ederse son harf duble olur:

Stop

We are stopping here.

Swim

They are swimming.

Dig

He is digging a holl.

 

Önemli not :Bazı durum bildiren kelimeler – ing eki ile kullanılmazlar :

 

Understand

anlamak

Like

Sevmek

Hate

Nefret etmek

Belong

Ait olmak

Enjoy

hoşlanmak

Want

İstemek

Need

İhtiyacı olmak

Believe

inanmak

 

Correct   : I believe you. ( Sana inanıyorum.) 

Incorrect : I am believing you.

 

 Use ( Kullanım )

  •  Konuşmanın tam anında meydana gelen olaylarda :

Susan is crying.

Susan ağlıyor.

I am doing my homework.

Ödevimi yapıyorum

Jane is washing the dishes

Jane bulaşık yıkıyor.

  •  Şu anda olan ama tam konuşma anında gerçekleşmeyen olaylarda:

 Michael is working in London.

  •  Gelecekte kesin ayarlanmış olaylar için :

 I'm having my French exam on Tuesday.

Salı günü Fransızca sınavı oluyorum.

comments powered by Disqus