PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

PAST TENSE cümle kullanılırken genellikle bir "zaman ifadesi-time expression kullanırız. "

Time expressions : ago-last-yesterday-in,at, on...   etc.

 

Geçmiş Zamanda Kullanılan Zaman Zarfları

1.            YESTERDAY:Dün

yesterday morning : dün sabah

yesterday night: dün gece

yesterday evening : dün akşam

2.            LAST : Geçen

Last month : geçen ay

Last year : geçen yıl

Last night : geçen gece,dün gece

3.            AGO : önce

Two hours ago : iki saat önce

Three days ago : üç gün önce

Four months ago : dört ay önce

PAST FORM OF TO BE (“TO BE” FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMAN HALİ)

I               AM           WAS

HE

SHE          IS            WAS

IT

WE

YOU        ARE     WERE

THEY

 

There were 20 students in the class last year.( Geçen yıl sınıfta 20 öğrenci vardı.)  

There weren’t 20 students in the class last year.( Geçen yıl sınıfta 20 öğrenci yoktu.) 

Not: Olumsuz mana vermek için " not "kullanıldığına dikkat ediniz.   

 Were there 20 students in the class last year?( Geçen yıl sınıfta 20 öğrenci var mıydı? )

-Yes,there were

-No,there weren’t.

 

I was in İzmir yesterday.   ( Ben dün İzmirde’ydım.)

I wasn’t in İzmir yesterday.( Ben dün İzmir'de değildim. )    

Were you in İzmir yesterday?( Sen dün İzmir'de miydin? )

-Yes,I was.

-No, I wasn’t

 

She was ill three days ago.( O üç gün önce hastaydı. )       

She wasn’t ill three days ago.( O üç gün önce hasta değildi. )

Was she ill three days ago?( O üç gün önce hasta mıydı? )

-Yes,she was

-No,she wasn’t.

 

They were in Aydın last Summer.( Onlar geçen yaz Aydın dalardı.)

They weren’t in Aydın last Summer.( Onlar geçen yaz Aydın’da değillerdi.) 

Were they in Aydın last Summer?( Onlar geçen yaz Aydın dalar mıydı? )

-Yes,They were

-No,they weren’t

 

There was a concert in İstanbul last night.

( Dün gece İstanbul’da konser vardı.)    There wasn’t a concert in İstanbul last night.

( Dün gece İstanbul da konser yoktu.)   Was there a concert in İstanbul last night?

( Dün gece İstanbul da konser var mıydı?

-Yes,there was.

-No,there wasn’t.

•             Geçmiş Zaman ve Şimdiki Zaman Arasındaki Farklar

PRESENT ( şimdiki zaman )           PAST ( geçmiş zaman )

Today is Saturday.                          Yesterday was Friday.

This month is November.                Last month was October.

I am a teacher, now.                        I was a student five years ago.

They are in Amasya this year.       They were in Bursa last year.

comments powered by Disqus