BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ

Elementary Level Grammar Topics 4/ Başlangıç Seviyesi Gramer Konuları 4

  1.      First Conditional / Şart Cümlecikleri

“ If you go out in the snow, you will get cold”

Örnekte de görüldüğü gibi üşütmeniz dışarıya çıkmanıza bağlı. Bunu İngilizcede “ if – eğer “ ile ifade ediyoruz.

If he doesn’t play well, he won’t ( will not ) win. / İyi oynamazsa kazanamaz.

Main clause / Esas cümleyi başta da kullanabiliriz.

He won’t  win If he doesn’t play well.

Not ; “If” cümleciğinde “ will” kullanmayız;

Yanlış ;   If you will play well, ……..

Doğru ;  If you don’t study hard, you will not pass the test.

Not ; will yardımcı fiilini “ ‘ll “ şeklinde kısaltabiliriz. / You’ll pass….

  1.      Comparative and Superlative

Adjective ( Sıfat )

Comparative (-er, more )

Superlative ( the …est,  the most )

Big

bigger

The biggest

Small

Smaller

The smallest

Popular

More popular

The most popular

 

Sunny

Sunnier

The sunniest

 

  •          “ Comparative” de iki şey karşılaştıracağımızı unutmayalım.

Horses are bigger than donkeys.

The Moon is smaller than the sun. / Ay güneşten daha küçüktür.

John is more popular than George at school. / John, okulda George’dan daha populerdir.                     

Not 1; İki heceli yani kısa sıfatlarda – er  ekleriz. Hece sayısı iki ve daha fazla ise karşılaştırma yapmak için – more kullanırız.

Not 2; Sonu – y ile biten sıfatlarda – ier getirilir;

Friendly – friendlier ( daha dost yanlısı )

Heavy – heavier ( daha ağır )

Not 3 ; Sıfat ünlü ve ardından ünsüz ile biterse son harfe duble yapılır ;

Thin – thinner ( daha ince )

Big – bigger ( daha büyük )

Wet – wetter

Not 4 ; düzensiz sıfatlar

Bu sıfatlar yukarıdaki kurallar dışındadır .

Good – better ( daha iyi )

Bad – worse (daha kötü )

Far – farther ( daha uzak )

“ Dolphins are better swimmers than whales”

  •          Superlative

Üç ve daha fazla şeyi karşılaştırmak için kullanırız

Tek heceli sıfatlarda – est, çok heceli sıfatlarda ise – the most getiririz.

Small – smaller – the smallest

Big – bigger – the biggest

Popular – more popular – the most popular

What is the biggest car ? / En büyük araba  nedir / hangisidir?

The most polluted cities are Pekin and Tokyo. / En kirli şehirler…

Not; Burada da düzensiz sıfatlar farklı form alırlar;

Good – better – the best

Bad – worse – the worst

Far – farther – the farthest

İzmir is the farthest city to Iğdır in Turkey.

  1.      Will and going to

Gelecekte tahmin yapmak için “ will “ , emin olduğumuz veya planladığımız actions / eylemler içinse “ going to “ kullanırız. “ Ecek – acak “ anlamları vardır.

I am going to fly to America tomorrow. / Yarın Amerika’ya uçacağım. ( plan )

It’s going to rain soon./ Yakında yağmur yağacak. ( yağma ihtimali yüksek )

Will

I will be a professor one day. / Bir gün profesör olacağım. ( tahmin )

Maybe It will be rainy tomorrow. / belki yarın yağmurlu olacak.

I will go  to the art exhibition tomorrow.

    4Present continuous for future arrangements. / gelecek ayarlamalarda şimdiki zaman

Geleceğe yönelik kesin planlarda şimdiki zamanı kullanabiliriz.

I am playing football at 11 tomorrow. / Yarın 11 ‘de maç yapıyorum. ( Kesin )

She is going shopping on Sunday. / Pazar günü alışverişe gidiyor ( Kararlı ve planlı )

What are you doing tomorroww ?/ Yarın ne yapıyorsun ?

Not: burada will ve going to kullanılmadığına dikkat edelim. Ancak anlam yine gelecek zamanla alakalıdır.

comments powered by Disqus