BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ

 

  1.       There was / There were

Geçmişte bir yerde ( place ) var olmayı ifade eder.

Tekil ( singular ) ;

 There was a man in front of the car. / Arabanın önünde bir adam vardı.

There was no Money in my account in the bank. / Bankadaki hesabımda hiç para yoktu.

Çoğul ( plural ) ;

There were two men in front of the car. / Arabanın önünde iki adam vardı.

There weren’t ( were not ) any people in the mall. / Alışveriş merkezinde hiç kimse yoktu.

Question;

Was there a gas station near your house ?   - Yes, there was.  / No, there wasn’t.

Were there a lot of people in the graduation ceremony ? / No,There weren’t /  Yes, there were.

  1.       Verb “ be “ / Past Simple.

İngilizcede temel Past Tense / Geçmiş zaman,  “ be “ fiilinin “was” ve “ were” ‘e  dönüştürülmesi ile yapılır.

I am = I was

She is = She was

He is = He was

It is = it was

We are = we were

They are = they were

You are = you were

Present                                                          Past

I am a student  / öğrencidir.                       I was a student / Öğrenciydi

She is a housewife                                       She was a house wife.

 

Örnekler ;

She was at the party. / Partideydi.

We weren’t at the party. / Partide değildik.

Yukarıdaki özne ( she,he..)lere göre kullanımları artırabilirsiniz.

Yaygın Past tense zaman kavramları / Common Past time expressions;

Yesterday – I was not ( wasn’t ) at the  school yesterday. / Dün okulda değildim.

Ago – He was in the class a few minutes ago. / Bir iki dakika önce buradaydı.

Last - He was here last night. / Geçen akşam buradaydı.

He wasn’t at home last night.

We were at the school last week.

In – I was in Italy, in 2007. / 2007’de İtalya’daydım.

On- I was at the concert on Tuesday. / Salı günü konserdeydim.

Were you at the party last night ? – Yes, I was.

Was  she at the gym ? No, she wasn’t.

Yanlışı düzeltelim ;

There wasn’t any books on the shelf.   ( False )

There weren’t any books…… ( true )

 

  1.       Past tense 2

Geçmiş zaman’ı tamamlanmış eylemler için kullanırız.

He liked the concert very much./ Konseri çok sevdi.

He played football yesterday.

She cleaned the windows yesterday.

Jane studied at this school in 2008. / Jane 2007’de bu okulda çalıştı.

Şimdi “ like, study , play  ve  clean “ eylemlerini inceleyelim.

İngilizcede PAst Tense cümle yaparken iki türlü eylem / fiil kullanırız;

Bu fiiller “ regular / düzenli “  ve “ irregular / düzensiz “ fiillerdir.

Regular fiiller sonuna –d, ed, ve ied alırlar ;

-d

Like – liked / Sevdi

Hate – hated

Love- loved

-ed

Play – played

Clean- cleaned

Finish –finished

-ied ( sonu – y ile biten fiillerde )

Study – studied / çalıştı

Cry – cried / ağladı

 

Örnekler ;

We played tennis yesterday. / Dün tenis oynadık.

He tried to talk to the head master but he couldn’t manage. / Müdür’le konuşmaya çalıştı ama başaramadı.

 

Negative ;

“ did not / didn’t “ formu tüm özneler için aynıdır;

He didn’t work here last year. / Geçen yıl burada çalışmadı.

She didn’t / we didn’t / He didn’t / They didn’t / you didn’t work here.

She didn’t work at night last week. / Geçen hafta gece çalışmadı.

Olumlu cümlelerde fiil 2.hali ile ( played ), negatiflerde ise yalın/ didn’t play haliyle kullanılır.

 

Question ;

Did you play football yesterday ?  / Dün futbol oynadın mı ?

Did ekinin bütün özneler için aynı şekilde kullanıldığına dikkat edelim ;
Did he / she / we / they / it /  eat meal last night ?

Yine yukarıdaki açıklama gibi burada da fiil, yalın / 1. Formu ile kullanılır.

Did you play ?  - Yes , I did   / No, I didn’t.

comments powered by Disqus