BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ

Başlangıç / Elementary seviyede dil eğitimi gören bir öğrenci aşağıdaki uygulamaları yapabilir ;

 •          kısa telefon mesajlarını okuyup anlayabilir
 •          facebook ve twitter gibi sosyal ağlardaki yazışmaları okuyup ve cevaplayabilir.
 •          kısa post-it notlarını okur ve cevaplayabilir
 •          telefon konuşmalarını yapabilir
 •          alışveriş ve restaurant diyaloglarını yapabilir
 •          35 kelimeden 60 kelimeye kadar emailleri cevaplayabilir.
 •          120-150 kelimelik bir metni okuyup cevaplandirabilir.
 •          Basit diyalogarı dinleyip yorumlayabilir.
 •          Kendi seviye grupları ile küçük organizasyonlar ve projeler yapıp kayıt altına alabilir.
 •          Kendini ve ailesini kısa cümlelerle tanıtabilir.
 •          Kendi kültürü ile ilgili özellikleri kısa cümlelerle karşı tarafa anlatabilir. ( Bayram, doğum günü )

 

Daha önce  yazılarla verdiğimiz Başlangıç / Elementary düzeydeki derslerin tamamını birkaç derste tekrar edeceğiz.

 Lesson 1 /Grammar Builder

1 to be  ( am –is –are )

Positive                                                                                  Negative

I am ( I’m )

 

I am not

You are

 

You are not

He/She/It  is

 

He is not

We are

 

We are not

You are

 

You are not

They are

 

They are not

Question ( Interrogative )

Am I ?

Are you ?

Is he / she / it ?

Are we ?

Are you ?

Are they ?

 

Examples / Örnekler ;

The meal is hot.   Yemek sıcak

The meal isn’t hot

Is the meal hot ?

 

We are Spanish.     Biz İspanyoluz.

We are not Spanish.

 

Are you from Spain ? 

Are you Spanish ?

 

He is 16.      O 16 yaşında.

He is not ( isn’t ) 16.

Is he 16 ?

 

I am happy. / Mutluyum

 

Short Forms                                                   

I am – I ‘m    /     You are – you’re    /     we are – we’re     /      they are – they’re    /     He is not – he isn’t      /   I am not – I’m not   /   You are not – you aren’t  

 

2    Possessive Adjectives / Sahiplik sıfatları

 

I

My ( benim )

You

Your ( senin )

He

His (onun )

She

Her ( onun )

It

Its ( onun )

We

Our ( bizim )

You

Your ( sizin )

They

Their ( onların )

 

I am in my classroom. / Sınıfımdayım.

You are in your house. / Evindesin.

They are in their bedroom. / Onlar yataklarında

We are in our classroom.

He is in his car.

She is at her home.

The bird is in its cage.

 

3  Demonstrative / İşaret zamirleri

Yakınımızda olan nesneleri işaret etmek için  “ this “,  olmayanları ifade etmek  için ise “ that “ kullanırız. Çoğul ifadeleri ise   this – these  ,   that – those.

Examples;

Is that your pen ?    Bu kalem senin mi ? ( uzaktaki )

Is this your teacher ?     Senin öğretmenin mi ?  ( yakındaki )

Is that your car over there ?   Oradaki senin araban mı ?

These are my toys.          Bunlar benim oyuncaklarım.

Those are my pens.         Onlar benim kalemlerim.

 

4 Have got

Bir şeye sahip olmayı ifade eder . O şeyin sizin olduğunuzu belirtir.

I have got   / I’ve got

He / She / It has got    / She’s got

We have got   / We ‘ve got                       

You have got  / You’ve got

They have got   / They ‘ve got

Negative

Kısa formları ile yazalım

I haven’t got

She hasn’t got

We haven’t got

You haven’t got

They haven’t got

 

Question

Have you got any brother ?

Has she got a ticket ?

Have they got homeowork ?

 

 

Examples ;

I have got / I’ve got 2 brothers.  ( Hem kısa hem de uzun formu ile )   2 erkek  kardeşim var.

My mum ( she ) has got 3 sisters.

We have got an exam today.

They have got  hamburger for lunch.

He has got 2 computers.

 

5 Articles

A / an / The

Bir nesneden ilk defa bahsediyorsak “ a “ve “ an “ kullanırız. Tekil ve sayılabilen nesneler için kullanırız.

A pen.     Bir kalem

A book

An orange  ( sesli harfle başlayan kelimelerden önce “ an “ ). Bir portakal

An apple.

 

An American boy

A university

A taxi

An old man

An exercise

A computer

 

Eğer o nesneden tekrar bahsediyorsak “ the “ belirtecini kullanırız.

There is a book on the table. The book is mine.

 

6 Prepositions  ( on , at, in )

 

On ; before days of the week and dates /  tarih ve haftanın günlerinden önce

At ;  before times, the weekend, the moment, the end of the day / saat , hafta sonu, an ve günün sonu ifadesinden önce

İn ; before months, years, seasons,  / yıl ve sezonlardan önce

               On                                                                      at                                                              in

28 August

The weekend

2006

Saturday afternoon

7 c’clock

September

My birthday

The moment

The summer

Saturday

The end of the day

The morning

Wednesday

A quarter to 9

June

 

Bunlara edat gelmez ;

Today

This week

Tomorrow

Next week

This afternoon

 

7” Can” for ability / Yetenek belirtme

“ Can / ken /” bir yardımcı fiildir ve bütün öznelerde aynı kullanılır . “ be able to – yapabilmek “ anlamına gelir.

Negative ; “ can’t “ / “can not”

I can’t understand Spanish at all. But I can speak English.  / İspanyolca anlayamam ama İngilizce konuşabilirim.

She can’t swim well, but she can run.

I can’t play the guitar , but I can sing very well.

Question form  ( ? )

Can you sing well ? -   No, I can’t

Can they ski ? – Yes, they can.

 

Not ; “ CAN “ in yetenek dışında diğer kullanımları ;

 1.        İhtimal ; you can find the information on the web. / Bilgiyi web de bulabilirsin.
 2.        Rica ; Can I see your ID ? / Kimliğini görebilir miyim ?
 3.        İzin ; You can use my car. / Arabamı kullanabilirsin.

 

Lesson 2 / Tenses ( 2. Derste Elementary düzeyde bütün zamanları bulacaksınız )

 

comments powered by Disqus