PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Bu zamanın Türkçe’de net bir karşılığı yoktur.

Bazen geçmiş zaman bazen şimdiki zaman anlamı için kullanırız .

Present Perfect Tense,

have / has  ve V3(fiilin 3. Hali) birlikte kullanılır.


• I have finished my project.
• They have moved to İzmir.
• Jack has eaten his lunch.

 Negative Sentences(olumsuz hali) 

Present perfect tense’ in olumsuz cümle yapıları

 

HE
SHE
IT 

has not eaten the cake

has not done the washing

has not washed the dishes 

 

I
YOU
WE
THEY  

have not eaten the cake

have not done the homework

have not washed the dishes 
 

 

Present PerfectTense Nerelerde Kullanılır ?

 
a
) Present perfect tense, geçmişte, belirsiz bir zamanda, yapılmış bir eylemi ifade ederken kullanılır.
 

Önemli ; Aslında Perfect , American İngilizcesinde çok kullanılan bir yapı değil. Onlar daha çok " PERFECT" Tense'in zaman ifadeleri olan JUST,ALREADY,YET,EVER gibi zarfları kullanırlar PAST tense ile birlikte.

I just finished my dinner. ( yemeğimi yeni bitirdim. )(American Eng. )

I have just finished my dinner. 


• They have moved to İzmir. They moved there last week. ( Hala İzmir'de yaşıyor )
• I have washed my hands. (Elim hala temiz. It is clean now!)
• I have never seen such a big tree. ( Şimdiye kadar bu kadar büyük bir ağaç görmedim.) 
 
• Have you ever eaten pasta yet?
( Şimdiye kadar hiç makarna yedin mi ?)
• I think I have seen that man before.( Sanırım bu adamı daha önce gördüm.)

b) For , since ile kullanıldığında present perfect tense geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz zamana kadar devem etmekte olan bir durumdan bahsetmek için kullanılır.

• I have been here since 9.10  ( Saat 9.10 'dan beri buradayım.)

9.10 da başlamış ve hala orada. Burada " I was "ile past tense kullansak " "buradaydım" anlamını verir. Ancak hala burada olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. İşte bu anlamı da " PERFECT " kullanım ile vereceğiz. 


• They have been a techer for 15 years.
• I have had this  car for 11 years.
• I haven’t seen my aunt since 1997.


SINCE : -den beri

Since bir eylemin geçmişte belirli bir zamanda başlayıp, şu ana kadar devam etmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır.Since, bir saat, gün, ay ,yıl ya da geçmişte tamamlanmış bir eylem gibi, geçmiş zaman durumu veren zarf ile kullanılır. 

I have had this old car since 1999.
• Ali has not eaten anything since last night.
• I have met  many people since I came to İzmir last year.


FOR : -dir , dır 

  • I have had this old car for 10 years.
  • Ali has not eaten anything for 6 hours..
  • Tina has worked on this project for a long time.

 

SINCE 

I have been in this town 

since + 

sunday
jully
1999
june 20, 1990
the beginning of this year
yesterday
last week

 


 

FOR  

I have been in this town 

for +  

Five  minutes.
two hours
ten days
about six years
several weeks
many years
a long time
years 

 

Zaman Zarfları

ALREADY, YET, JUST, EVER and NEVER kullanımı


EVER ( hiç )

1. soru cümlelerinde


Have you ever been to London ?
• Has she ever met her new teacher?

  

2. olumsuz sorularda

Haven’t they ever been to London?
• Hasn’t she ever met her new teacher? 

ALREADY bir eylemin (  önceden) yapılmış olduğunu ve artık yapılmasının gereksiz olduğunu ifade etmek içim kullanılır.

You don’t need to go to the post office. I have already posted the letters.
( Mektubu çoktan postaladım)
• Don’t take the car to the mechanic.I have already fixed it.
• Have you already finished your homework?
• I have seen that movie already.


YET bir eylemin şu ana kadar henüz yapılmamış olduğunu,  olumsuz hallerde ,ama gelecekte yapılabileceğini ya da olabileceğini ifade etmek için kullanılır. Yet cümlenin sonunda kullanılır.

It’s 5:00 pm and I am very hungry. I haven’t eaten my dinner yet.
( Henüz birşey yemedim. )
• Have you seen Emma yet?
• Has she arrived yet?

JUST eylemin çok kısa bir süre önce tamamlanığını, henüz olduğunu ifade etmek için kullanılır.


No, thanks. I have just eaten a cake.
( Daha şimdi kek yedim. )
• They have just gone out.
• It is clean, he has just cleaned the room.

comments powered by Disqus