PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

FETHİ ARSLAN
PRE - INTERMEDIATE

Very – quite

Durum zarfları bir şeyin nasıl yapıldığını anlatır;

e.g.        Football in the USA is  growing quickly.

Buradaki “ quickly “ zarfına dikkat edelim. Gelişimin nasıl devam ettiğini anlatıyor ; hızlıca

v  ly eki ekleyerek sıfatları zarf yaparız.

 

Quick- quickly

Slow – slowly

Easy- easily

Beautiful – beautifully

Careful - carefully

 

Eyleme nasıl sorusu sorduğumuzda aldığımız cevap “ adverb of manner  verir;

 

Nasıl koşuyor ; “ How does she run ?

v  She runs slowly ;  Yavaş ( ca ) koşuyor.

 

Ancak bazı zarflar ( adverb ) – ly eki almaz. Düzensiz  zarf olarak kabul edilir. Yani sonuna – ly gelmesi gerekmez. ; Good – well

 

Bazıları ise hem sıfat hem de zarftır. Hangisinin zarf olduğunu nasıl anlarız; “fiile “ how – nasıl” sorusu sorarak ;

 

Hard – hard

Late – late

Early- early

Fast – fast.

 

How does she speak ? – She  speaks fast.    “   Fast-ly “diyemeyiz. Çünkü yukarıdaki zarfları oldukları gibi kullanırız. Burada  da “fast adverb olarak kullanıldı. Aşağıda ise sıfat olarak kullanalım ;

 

Tigers are very fast. / Kaplanlar çok hızlı.         

Fakat “Nasıl koşar” anlamını istiyorsak fiile anlam yükleriz ;

He runs fast. / Hızlı koşar.

We play well so we will win. / İyi oynuyoruz bu yüzden kazanacağız.

Fiili etkilediği için “ good “ diyemeyiz. Fakat zarf hali olan “ well” kullanırız;

 

Örnek ; How they you play ? 

 

1 Nasıl oynuyorlar ?

 

-well/ iyi

 

2 He arrives late. / geç gelir - varır

 

3 I always study hard. / Sıkı  çalışır.

 

v  Başlıkta verilen “ quite  – oldukça “ ve  “very – çok “ kelimelerini de zarfla birlikte  kullanırız;

He runs quite fast. / Oldukça hızlı koşar.

She runs very fast. / Çok hızlı koşar.

comments powered by Disqus