INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE

İngilizcede yardımcı fiiller  modals , esas fiile ( verb ) pek çok anlamı yüklemek için kullanılır.

 

  •          Could / may / might ; Konuşan kişinin emin olmadığında kullanırız;

That could be the right bus./ Bu doğru otobüs olabilir.

The job you are applying for might be difficult. / Başvurduğun iş  zor olabilir.

 

  •          Must ; kesinlik ifade eder;

Must zorunluluk  / kural ifade ettiği gibi kesinlik de ifade eder ;

I am sure he must be 50. / Eminim 50 sinde

This bus must be a good model.

 

  •          Couldn’t / could ; tahmin yürütmek ve kesinlik için de kullanılır;

Couldn’t it be your mistake ? Senin yanlışın / hatan olamaz mı ? ( tahmin )

They couldn’t be here on time. / Zamanında burada olamazlar. ( kesinlik )

 

  •          Can’t; kesinlik ifade eder ;

He can’t be serious. / Ciddi olamazsın.

This car can’t belong to her. / Bu araba ona ait olamaz.

 

  •          Could have, may have , migh have ; geçmişte kesinliği olmayan eylemlerde ;

I may have seen you before. / Seni daha önce görmüş olmalıyım.

It could have been Jesica on the coach. / Otobüsteki Jesica olmalıydı ( emin değil )

comments powered by Disqus