INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE

GERUNDS ( -ING )

 

Gerund ( cerınd )  isim olarak kullanılan bir fiildir. Cümlenin öznesi olarak da kullanılabilir. Ayrıca nesnesi ( object ) de olabilir. Mesela ;

 

Swimming in the pool is very exciting. / Havuzda yüzmek çok heyecan verici. ( Subject ).”Swim” fiiline – ing getirildi.

 

Painting the wall took two hours. / Duvarı boyamak 2 saat sürdü. ( S )

 

Nesne olarak ( object );

 

I like swimming. / Yüzmeyi seviyorum. ( Object ).

 

I consider reading to be an important part of English. / Okumayı İngilizcenin önemli bir bölümü olarak düşünüyorum. ( O )

 

I can’t stand eating hamburger. / Hamburger yemeye katlanamıyorum. ( O )

 

I don’t mind staying up late at night. / Geç kalmayı takmıyorum.

 

Aşağıdaki kelimeleri gerund yani – ing ile kullanırız;

Love -Enjoy – fancy – hate – can’t stand – mind – consider – feel like -  avoid – give up – dislike – give up- finish – keep – suggest- miss – imagine - love

 

 

Bazı edat ( on, at , in ) lardan sonra – ing ;

 

She is good at swimmimg. / Yüzmede iyi.

 

On hearing the news on TV, she got sad. / Haberi Tv’de duyunca üzüldü.

 

He is bad at playing chess. / Satrançda ( oynamada ) kötü.

 

Aşağıdaki ifadeleri  yine – ing ile kullanırız;

Bad- good – fantastic- happy- terrible at –glad – anxious- sad – worried about –scared- afraid- terrified of – interested in – keen on- proud of -

 

I am interested in reading magazine. / dergi okumayla ilgileniyorum.

 

I am proud of hearing his success. / Onun başarısını duymaktan gururluyum.

 

Aşağıdaki fiillerle de – ing kullanırız. Edat ( of , in ) kombinasyonuna dikkat edelim ;

Approve of – insist on – believe in – apologise for – consist of – succeed in

 

I don ’t approve of you staying up late. / Geç kalmanı onaylamıyorum.

comments powered by Disqus