INTERMEDIATE

GRAMMAR INTERMEDIATE KONULARI

FETHİ ARSLAN
INTERMEDIATE

So ve such zarfları kendisinden sonraki kelimeye güç katar.  Mesela;

 

SO

 

a.sıfattan önce ( before adjective )

“He is lazy “ dediğimizde sadece tenbel olduğunu vurgularız ancak “ He is so lazy “ dediğimizde ise o sıfata ( adjective ) bir güçlülük verir ; çok/pek tenbel.

She is pretty

She is so pretty. / çok-pek güzel

He is lucky

He is so lucky / çok şanslı

b. zarftan önce ( before adverb )

He speaks so fluenty. / çok akıcı konuşuyor

c. miktar belirten belirteçlerden önce, ( sayılabilen isimlerle )

She ‘s got so many CDs. / Çok Cd’si var.

d. Sayılamayan isimlerle ;

He has got so little time/ çok az vakti var

I have got so much Money. / çok param var.

 

SUCH

 

İsim ve isim tamlamasından önce kullanılır. ( N , nP )

He is such a lazy person. / Oldukça tenbel biri.

She is such a lucky girl. / öylesine / oldukça şanslı bir kız

He makes  such a lot of mistakes. / Çok hata yapıyor.

Burada şu soru aklınıza gelebilir. Peki farkı ne ?

So sıfatlardan önce such ise isimlerden önce kullanılır.

He is so rich / Çok zengin

He has got such a lot of money / çok fazla parası var.

So ,such”  that  “ ile birlikte kullanılırsa olayın neden ( why ) yapıldığını anlatır.

He is so lucky that he always wins. / O kadar şanslı ki her zaman kazanır.

She is so busy that she can’t study for English. / O kadar meşgul ki ….çalışamıyor.

He cooked so many cookies that everbody could eat. / O kadar çok kurabiye pişirdiki…

Not; such ( sach – ç sesi ile oku ) ‘ın yine isimden önce geldiğini unutmayalım.

He lives in such a untidy room that he can’t find his pen. / O kadar dağınık bir odada yaşıyor ki kalemini bulamıyor.

It was such a shocking film that everbody cried at the end. / O kadar şok edici bir filmdi ki…

comments powered by Disqus