PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

FETHİ ARSLAN
PRE - INTERMEDIATE

CONDITIONALS TYPE 1 AND 2 / LESSON 2

 

   İngilizcede şartlı cümleleri genellikle “ if “ ile ifade ederiz ve “ se-sa / ihtimal ve şart anlamı katar.Bunun dereceleri  vardır.  Mesela suyun yüz derece ısıtıldığında kaynaması,  suyun üzerine yağ dökülürse yağın üzerinde yüzmesi gibi her zaman doğru olan ifadeler için “ if – eğer “ kullanırız;

 

Zero ( 0 )Conditional ;

 

If you heat water at 100 C, it  boils./ Yüz derecede ısınırsa , kaynar.          Genel doğru.

If you pour  oil on water , it floats.    

 

Gelecekte olabilecek ihtimaller için ;

       

1st Conditional;

 

 

If ‘ li cümlenin diğer tarafında “ will “ kullanıldığına dikkat ediniz.

 

If I study hard, I will pass this exam. / Eğer sıkı çalışırsam, geçerim.

If I win 20.000 L, I will go to  the USA in the summer. / …kazanırsam, ….gideceğim

If I pass the university exam, I will go  to human resources department./ ….geçersem, ----bölümüne gideceğim.

 

2nd Conditional

 

İhtimal dışı ( improbable ) eylemler için kullanırız. “ if “ den sonra PAST Tense / Verb 2, virgülden sonra ise “ would “ kullanıldığına dikkat ediniz.

If I passed the university exam, I would go  to human resources department. / eğer …. Kazansam, …… giderim.

I won 100.000 dollar , I would travel around the world this summer./ Olma ihtimali düşük olduğundan bu ifadeyi kullanıyor.

If I went Safari, I would enjoy it./ …sem…, hoşlanırım.

Not ; Burada anlamın present tense’de olduğuna dikkat ediniz. Eylem şu anda gerçek dışı olduğu için Past – geçmiş zaman kullanıyor. Mesela “senin yerinde olsam “ ifadesi gibi ;

If I were you , I would help him. / yerinde olsam…..yardım ederim.

comments powered by Disqus