FUN

ACTIVITIES FUN KONULARI

AYŞENUR KILIÇ
FUN

   Bugün İngilizce’ ye biraz daha farklı bir bakış açısı ile bakmak istedik. Öğrendiğimiz bu dile ait ilginç şeyleri bir gözden geçirdik ve hepinizin bir şekilde bu dile ait ilginç bir şeyler bulabileceği bir yazı derlemeye çalıştık. Biraz da öğrendiğimiz bu dili farklı bir açıdan tanıyalım…

 • İngilizce’ deki en yaygın harf “e”
 • İngilizce’de yalnızca “hungry” ve “angry” kelimeleri “gry” ile biter.
 • "triskaidekaphobia" kelimesinin anlamı “13 sayısından aşırı korku” dur ve bu batıl inanç "paraskevidekatriaphobia" kelimesi, yani “13. Cuma korkusu” ile ilişkilidir.
 • İngilizce kelimeler diğer pek çok harf ile karşılaştırıldığında en çok “s” harfi ile başlar.
 • "uncopyrightable" kelimesi birbirini tekrar etmeyen harflere sahip olan en uzun kelimedir.
 • Alfabedeki 26 harfi birden içeren bir cümleye "pangram" denir.
 • "The quick brown fox jumps over the lazy dog." Bu cümle alfabedeki 26 harfi birden içermesiyle “pangram” cümleye bir örnektir ve genellikle klavye ve daktiloların doğru olarak çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek için kullanılır.
 • İngilizce’ye giren yeni kelimelerin çoğu iki kelimenin birleşimi ile oluşturulmuştur. Örneğin; "brunch" (breakfast + lunch); "motel" (motorcar + hotel) "guesstimate" (guess + estimate), website, blackboard, darkroom.
 • "alphabet" kelimesi Yunan alfabesinin ilk iki kelimesi olan “alpha” ve “beta” dan köken alır.
 • “i” ve “j” harfinin üstüdeki noktalara “superscript dot” (üstyazı noktası) denir.
 • Normal kullanımda # bu sembolün “hash, pound sign, number sign” gibi çeşitli isimleri vardır.
 • İngilizce’ deki en kısa tamamlanmış cümle "I am." dir.
 • Satrançtaki "Checkmate" kelimesi, Farslara ait olan "Shah Mat" yani “Kral çaresiz.” kalıbından gelir.
 • "ough" un kombinasyonları 9 farklı şekilde telaffuz edilebilir. Aşağıdaki cümlede de görülebildiği gibi; "A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed."

 • Sesli harf (a, e, i, o, u) içermeyen en uzun İngilizce kelime "rhythm" dir.
 • "-dous" ile biten yalnızca 4 yaygın İngilizce kelime vardır: hazardous, horrendous, stupendous, ve tremendous.
 • 7 harfli "therein" kelimesinden yeniden düzenlemeden 10 kelime bulabilirsiniz: the, there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein.
comments powered by Disqus