PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

A, AN, SOME, ANY

Sözcüğün ilk harfi ya da hecesi sesli ise an kullanılır. (an apple, an orange…., ) Sessiz harfle başlıyorsa "a" kullanılır. (a book, a girl….)

AYRICA!

1.Meslek gösteren isimlerden önce gelir.

My brother is a teacher (Erkek kardeşim öğretmendir)

2. Sayılamayan bir isimden önce kullanılırsa o ismin bir çeşidi anlatılır.

This is a music you will like. (Bu senin beğeneceğin türden bir müziktir.)

3. Zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır.

Three times a month. (Ayda üç kez.)
3000 TL a kilo. (Kilosu 3000 lira)

80 km. an hour. (Saatte 80 km.)

4. Beğeni, şaşkınlık,  vb. duygulan vurgulayan ünlemlerde kullanılır.

What a beautiful view! (Ne güzel bir manzara)

5. A / AN sıfatla kullanılan bir ismin önündeyse, o sıfatın ilk harfi ya da hecesine göre" a " ya da "an "olur.

an easy work

6-“ an “edatı  a,e,o,i,u gibi sesli harflerle başlayan kelimelerden önce kullanırız.

An

An eraser          an answer                 an object                

Bir silgi              bir cevap                   bir nesne               

 

“ a “ edatını h,k,b,c,j,l,m,n,p……  gibi sessiz harflerle başlayan kelimelerden önce kullanırız.

A

A doctor             a woman           a man              a boy

Bir doktor          bir kadın          bir adam        bir çocuk

 

SOME

A / An edatlarının  çoğul biçimidir. Some hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle soru cümleleri ile olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılabilen isimlerde birkaç, sayılamayan isimlerde biraz anlamındadır.

Can I have some books, please?
Birkaç kitap alabilir miyim?

Would you like some tea?
"Biraz çay ister misiniz?

 

SOME İLE KULLANILAN SAYILABİLEN İSİM MUTLAKA ÇOĞUL OLMALIDIR.

Sayılamayan isimlerden önce kullanıldığında belirsiz bir miktar anlamını verir.Bir teklife ya da nazik bir ricaya yanıtın "evet" olacağı beklenen durumlarda, "some" kullanarak soru sorabilirsiniz

Are there some teachers in the room? (Odada öğretmenler var mı?)
I have some money in the purse. (Cüzdanımda  biraz param var.)
Have you got some milk? (biraz süt var mı?)

.

ANY

Olumsuz ve soru cümlelerinde some yerine kullanılır. "Any " hiç ya da herhangi gibi ifadelerle çevrilebilir." Any  "hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle soru cümleleri ile olumsuz cümlelerde kullanılır. "Herhangi bir, hiç "anlamındadır.

Pozitif soru: 

Are there any notebooks?
Herhangi bir defter var mı?

Negatif soru?

Aren't there any books?
Hiç kitap yok mu?

 

SAYILAN BİR İSİMLE KULLANILIYORSA MUTLAKA ÇOĞUL İSİM OLUR. Sayılamayan isimlerle de kullanılabilir.

There aren’t any books on the table. (Masada hiç kitap yok.)
There isn’t any time left. (Hiç zaman kalmadı.)
Do you see any clouds? (Hiç bulut görüyor musun?)

ÖNEMLİ!

Some özne olarak kullanılabilir:

Some people are waiting for you. (Birkaç kişi seni bekliyor.)
Something is bothering me. (Bir şey beni rahatsız ediyor.)
Someone/somebody is calling you. (Birisi seni arıyor.)

comments powered by Disqus