IDIOMS

ACTIVITIES IDIOMS KONULARI

Conquer English
IDIOMS

IDIOMS / İngilizce Deyimler

 Idioms ( Deyimler )

Anlamı gerçek yapısından anlaşılamayan ifadelerdir.

Deyimler , harfi harfine öğretilemeyen ifade veya kelimelerdir. 

 

About anlamının dışında bir manaya gelmiştir.

 

We won the game about the time.

 

  • be a piece of cake:  be very easy. ( kek – kolay )

"John said the exam is difficult, but I think it is a piece of cake."

 

  • be broke:  be without money. ( beş parasız-çulsuz )

"No, She can't lend you fifty euros. She is completely broke until next week."

comments powered by Disqus