BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

Temel bağlaçlar - and,but,so,because

AND

İngilizcede aynı fikirleri birleştirmek ve cümleye yeni bir fikir eklemek için kullanırız.

He is tall and slim. ( O uzun ve incedir. )

He can dance and he can sing very well. ( Dans edebilir ve çok iyi şarkı söyleyebilir. )

He is 40 years old and is tall and plump. ( O kırk yaşında ve uzun ve tombuldur. )

Mrs Simpson  can cook well and she is patient and kind.

BUT

Zıt fikirleri birleştirir.

She can read but can't write in English. ( İngilizce okulabiliyor fakat yazamıyor. )

I will help you but don't mention about  it to anybody. ( Sana yardım ederim ama kimseye bahsetme. )

He is so small but he plays basketball very well.

BECAUSE

Sebep, sonuç bildiren cümleleri bağlar.

I am studying very much because I have an English exam tomorrow. ( ......çünkü yarın İngilizce sınavım var. )

I'll have a large coke because I feel very hot. ( Büyük kola alayım çünkü çok hararetliyim. )

So

Birşeyin sonucundan önce kullanırız.

I am very hungry so I will eat two pizza. ( Çok açım bu yüzden 2 pizza yiyeceğim.)

It was very cold yesterday and I didn't wear my coat so I got cold. Dün hava soğuktu ve montumu giymemiştim bu yüzden hasta oldum.

She studied very hard so she could pass the exams easily. Çok çalıştı bu yüzden sınavları kolay geçebilir (di.)

comments powered by Disqus