ADVANCED

TESTING OFFICE ADVANCED KONULARI

Conquer English
ADVANCED

Although she agrees with us, she refuses to sign.

İngilizcede zarf zümleciklerini oluşturan kategoriler ;

Time ( zaman )

cause ( sebep )

place ( yer )

purpose ( amaç )

result ( sonuç )

manner ( durum )

degree ( derece )

condition ( şart )

contrast ( zıltlık )

comparison ( karşılaştırma )

exception ( istisna, kuraldışılık )

Bu yan cümlecikler , esas cümleden önce ise virgülle ayrılır ;

Although she agrees with us, she refuses to sign. / Bizimle aynı fikirde olmasına rağmen, imzalamayı reddediyor.

If you try hard, you will be successful.

As he  is too old, he can't carry all the baggage. / çok yaşlı olduğundan, bütün bagajı kaldıramaz.

We will start to stadium construction immediately so that we will have finished building by 2017./ ........öyle ki 2017 de bitirmiş olacağız.

1

Adverbials of Time / Zaman zarfları

Whenever

Whenever I see him, I am in good mood. He makes me feel positive./ Her ne zaman onu görsem, moralim düzelir.

once

Once he helps us, we could get over the problems./ Bize yardım ettiğinde / eder etmez, sorunların üstesinden geliriz.

as soon as

As soon as the government has declared the budget, a big argument arose./ Hükümet bütçeyi açıklar açıklamaz.......

while

While we were chatting with our relatives, the earthquake happened. / Biz sohbet ederken, deprem oldu.

while / as 

While / as they were trying to rob the bank, one of the customers attacked the robbers with his stick

Bankayı soymaya çalışırken, müşterilerden biri......

so long as / as long as

As / So long as he plays in the goal,  it is probable that we will win. / O kalede oynadıkça, kazanmamız muhtemel.

since

He couldn't get last two exams in the school since he was ill. / Hasta olduğundan son iki yazılıya giremedi.

 

Adverbials Of Place / Yer zarfları

Where

İstanbul is a city where two continents meet. / İstanbul iki kıtanın birleştiği yer.

Where the matter lies is not certain. / Sorunun nerede yattığı belli değil.

Wherever

Wherever she goes, she takes her habits. Her nereye gitse alışkanlıklarını da götürür. 

Somewhere

 

Look somewhere that we don't know for her keys. / Anahtarları için bilmediğimiz yerlere bakın!

 

Contrast / zıtlık

Although

Although she studies really hard, she can't get good marks. / ......a rağmen.... 

Even though

Even though she studied hard, she failed./ ....'na rağmen.....

Though

Though I play well, she doesn't want to accept my talent./ ....'a rağmen

( though daha çok günlük ingilizcede, although ve even though ise resmi, yazı dilinde tercih edilir. )

despite

The fact ve isim ( tamlaması ) ile kullanılır.

Despite the fact that he saw the thief, he didn't depose the identity./ Hırsızı gördüğü gerçeğine rağmen....

even if

Even if she studies hard, she seems to fail. Çok çalışsa bile, başaramaycak gibi görünüyor.

while

While he is running as he is expected, he hardly ever scores a goal./ Çok koşmasına karşın, rağmen...........

whereas

Whereas his wife seems 50, he seems  in his 60s. Eşi 50 sinde görünmesine karşın/ halbu ki o 60'şında görünüyor.

 

Purpose / Amaç

so that

We meet every Friday nights so that we discuss the firm's latest predicament. / toplanıyoruz ki böylece şirketin son sıkıntıları tartışıyoruz.

 

Cause / Sebep

Because

Because we are new in the country, it is normal to live strange dilemmas. / ....yeni olduğumuzdan......

As

As we need a huge loan from the central bank, we applied for it before too late./ büyük bir borca / krediye ihtiyacımız olduğundan.....

Since

Since the striker is injured, we need another transfer. / Forvet sakatlandığından....

Owing to the fact that

 

Owing to the fact that he is retired, he doesn't want to work anywhere else./ Emekli olduğundan....

 

Örnek soru ;

------------------------- she has difficulty in reading, she is so eager to improve herself.

A )  since         B ) as            C) despite          D) whenever        E ) although

( Okuma güçlüğü olmasına rağmen..... anlamı sadece although'da bulunmakta. virgülden sonraki anlam zıttır.)

comments powered by Disqus